Mobilfluid 426  

Commercial Vehicle Lube Mobil, Norway

Universal traktortransmisjonsolje med ekstra høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobilfluid 426 er en transmisjonsolje for traktorer med et bredt bruksområde og ekstra høy ytelse. Oljen er laget for å møte eller overgå de mange kravene for transmisjons- og hydraulikkvæsker. Den avanserte teknologien som ligger bak Mobilfluid 426 betyr optimal ytelse i traktorer som arbeider under varierende driftsforhold. Dette produktet som representerer neste generasjons oljer, kombinerer utvalgte baseoljer med avanserte tilsetninger for å kunne gi de ulike smøreegenskapene som kreves i drivlinjen til både landbrukstraktorer og entreprenørutstyr. Oljen er særlig godt egnet til å gi optimale driftsforhold og redusere ulyd i våte bremser og i kraftuttak.

 

Egenskaper og fordeler

Gjennom nyskapende drivlinjekonstruksjoner har neste generasjons teknologi økt yteevnen til tungt utstyr dramatisk når det gjelder belastning, hastighet, funksjonskontroll og pålitelighet. Disse konstruksjonene har igjen endret og økt kravene til kraftoverføringsvæskene slik at de må gi økt ytelse og produktivitet, samtidig som de skal bidra til å redusere driftsutgifter. En rekke egenskaper må avbalanseres for å gi økt clutchlevetid, maksimal trekkraft og samtidig operere problemfritt i kupert terreng og ved svært varierende temperaturer. Slike egenskaper er kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, termisk stabilitet, skjærstabilitet, pumpbarhet samt beskyttelse mot rust og korrosjon. Mobilfluid 426 fungerer spesielt godt i dagens kraftoverføringer, drivaksler, clutcher, kraftuttak og hydraulikkanlegg. De viktigste fordelene er:

Egenskaper Fordeler og mulige gevinster
Enestående friksjonsegenskaper Optimalisert clutch- og kraftuttakfunksjon
Enestående kontroll over våtbrems og kraftuttakklapring
Kompatibel med clutch- og pakningsmaterialer Lang levetid for clutcher og redusert lekkasje
Høy viskositetsindeks og forbedret skjærstabilitet Stabil respons under drift
Utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon samt mot tæring av gulmetaller Beskytter utstyret i fuktige omgivelser og motvirker for tidlig slitasje
Utmerkede lavtemperaturegenskaper Gir rask respons og effektiv smøring ved lave temperaturer
Sterke egenskaper når det gjelder slitasjebeskyttelse og høytrykksegenskaper Reduserer slitasje, gir lengre levetid for utstyret og reduserer vedlikeholdskostnader
God termisk stabilitet og oksidasjonsstabilitet Gir mindre avsetninger, forlenget levetid for pakninger og økt levetid for utstyr og smøremiddel
Flerbruksegenskaper Forenkler lagerhold og reduserer muligheten for feilfyllinger
God filtrerbarhet Holder systemene rene og gir jevn drift

 

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Transmisjoner for tungt utstyr, differensialer, sluttdrev, hydrauliske systemer, servostyring, våte bremser og hydrostatisk drift
  • Anbefales til anleggsdrift samt i landbruk, entreprenørvirksomhet og gruvedrift
  • Anbefales både til etterfylling og full oppfylling
  • Skal ikke brukes i automatgir på personbiler
  • Anbefales av ExxonMobil til bruk når det kreves API GL-4-smøremidler i all bruk til gir bortsatt fra i hypoidgir
  • Mulig erstatning for motoroljer som anbefales til hydraulikk- og transmisjonssystemer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilfluid 426 har følgende produsentgodkjennelse  
Volvo WB 101
ZF-TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F X

 

Mobilfluid 426 møter eller ovegår kravene til:  
Kubota UDT
ASTM D6973 (Eaton 35VQ)
X

 

Mobilfluid 426 er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner:  
API GL-4  
AGCO Powerfluid 821 XL  
Allison C-4 (Agriculture Applications Only)  
Caterpillar TO-2  
CNH MAT 3505/ MAT 3525  
Denison UTTO/THF  
FNHA-2-C-201.00  
Ford ESN-M2C-134-D  
J. I. Case MS 1204-07/09  
John Deere J20C  
Massey Ferguson MF M-1145, M-1143, M-1141, M-1135  

 

Typiske produktdata

Mobilfluid 426  
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC 59
cSt ved 100ºC 9,7
Bookfield viskositet, cP ved -20°C 3800
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270 149
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97 -39
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 228
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,889

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobilfluid 426 er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap.

07-2016

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no


Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.Loading