Mobil 1 Racing 2T  

Passenger Vehicle Lube Mobil, Norway

Spesielt avansert helsyntetisk to-takts motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1 Racing 2T er en avansert, helsyntetisk to-taktsolje som er utviklet for å oppfylle eller overgå de høyeste kravene til olje som stilles av dagens høytytende motorsykler, snøscootere og magerblandings-motorsager og andre to-taktsmotorer.

Mobil 1 Racing 2T er forblandet for å lette innblanding når den helles i bensinen.

Egenskaper og potensielle fordeler

Mobil 1 Racing 2T kombinerer syntetiske baseoljer med en avansert tilsetningsteknologi for å bidra til å gi enestående renhet rundt stempler og eksosporter, utmerket beskyttelse mot slitasje og smøring ved høy temperatur og praktisk talt ingen eksosrøyk. Denne oljen er laget for å tåle påkjenningene under noen av de mest krevende driftsforhold. De viktigste egenskapene og potensielle fordelene er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
Enestående slitasjebeskyttelseBidrar til å forlenge levetid for kritiske motordeler
Enestående smøringsegenskaperBidrar til å beskytte mot for tidlig slitasje og motorsvikt
Utmerket oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitetEksepsjonell renseevne i motoren bidrar til å gi forlenget levetid for tennplugger og ventiler, redusert stempelklemming og redusert fastbrenning av stempelringer samt eliminering av glødetennings-problemer
Utmerkete korrosjonshindrende egenskaperLenger levetid for motoren
Eliminerer glødetenningBidrar til å forlenge levetiden til stemplene
Røykfri eksosEnestående utslippskontroll

 

Bruksområde

Mobil 1 Racing 2T anbefales til smøring av to-taktsmotorer som brukes i høytytende motorsykler, snøscootere og magerblandings-motorsager. Den er ideell der det anbefales olje som skal tilfredsstille krav til API TC eller JASO FD. Oljen bidrar til å gi enestående ytelse selv under noen av de barskeste driftsforhold.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil 1 Racing 2T møter eller overskrider kravene til følgende industrispesifikasjoner: 
APITC
ISOE-GC, E-GD
JASOFC, FD
SAEGrad 1, Grad 2

 

Typiske produktdata

Mobil 1 Racing 2T 
Viskositet, (ASTM D 445) 
cSt ved 40ºC83
cSt ved 100ºC12,7
Viskositetsindeks154
Sulfatert aske, wt% (ASTM D874)0,15
Flytepunkt, ºC (ASTM D97)-42
Flammepunkt, ºC (ASTM D92)100
Tetthet @15.6 ºC g/ml (ASTM D4052)0,884

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil, Mobil 1 og Pegasus-designen er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

04-2016

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no


Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.Loading