Mobil 1™ ESP Formula 5W-30  

Passenger Vehicle Lube Mobil, Norway

Avansert, helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 er en fullsyntetisk motorolje med avansert yteevne. Den er utformet for å bidra til å gi eksepsjonell renseevne, slitasjebeskyttelse og totalytelse. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 har blitt ekspertmessig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippssystemer både i diesel- og bensindrevne biler. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 OPPFYLLER ELLER overstiger standardkravene som mange ledende produsenter innen bilindustrien stiller for nyere moderne diesel- og bensindrevne motorer for personbiler.

 

Egenskaper og potensielle fordeler

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 lages med en unik blanding av avanserte komponenter formulert for å være fullt forenlig med de siste dieselpartikkelfiltre (DPF) og bensinkatalysatorer (katalytiske konvertere - CAT). Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er utviklet for å bidra til å gi fremragende ytelse og beskyttelse med drivstofføkonomiske fordeler. De viktigste egenskapene og potensielle fordelene består i:

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
Lavt askeinnhold Hjelper til med å redusere partikkeldannelse i dieselpartikkelfiltre  
Lavt svovel og fosforinnhold Hjelper til med å redusere forgiftning av bensinkatalysatorer  
Aktive rensemidler Reduserer avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid  
Enestående termisk stabilitet og oksidasjonsstabilitet   Reduserer oljens aldring samt gir forlenget beskyttelse gjennom oljeskiftintervallet
Lavt oljeforbruk   Mindre forurensing fra hydrokarboner
Forbedrede friksjonsegenskaper   Bidrar til god drivstofføkonomi
Fremragende lavtemperaturegenskaper Rask start i kaldt vær og ultrahurtig beskyttelseForlenget levetid for motor og elektrisk system

 

Bruksområde

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 anbefales til alle typer moderne bilmotorer, spesielt bensin- og dieselmotorer med høy ytelse i de nyeste personbiler, terrengkjøretøyer (SUVer) og varebiler.

  • Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er spesielt egnet til ekstreme forhold, der konvensjonell olje ofte ikke yter nok.
  • Mobil 1 ESP Formula 5W-30 anbefales ikke til 2-takts- eller flymotorer, med mindre det er spesielt godkjent av produsenten.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 har følgende produsentgodkjennelse  
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
Volkswagen (Bensin / Diesel) 504 00 / 507 00
Porsche C30
Chrysler

MS-11106

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290
B71 2297
GM dexos2

 

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 møter eller ovegår kravene til:  
ACEA C2, C3
API (Oppfyller kravene til motortest) SM / SN
JASO DL-1

 

Ifølge ExxonMobil Mobil 1 ESP Formula 5W-30  har følgende kvalitetsnivå  
API CF
Volkswagen (Bensin) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (Diesel) 505 00 / 506 00

 

Typiske produktdata

Mobil 1 ESP Formula 5W-30  
SAE-klasse 5W-30
Viskositet, ASTM D 445  
cSt v/ 40°C 72,8
cSt v/ 100°C 12,1
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 164
Sulfatert aske, vkt%, ASTM D 874 0,6
HTHS Viskositet, mPa•s v/ 150°C, ASTM D 4683 3,58
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97 -45
Flammepunkt, °C, ASTM D 92 254
Densitet v/ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,850

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil, Mobil 1 og Pegasus-designen er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

05-2017

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no


Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.Loading