Mobil Super 1000 X1 15W-40 og 10W-40  

Passenger Vehicle Lube Mobil, Norway

Premium multigrad motorolje for passasjerkjøretøy

Produktbeskrivelse

Smøremidlene i Mobil Super 1000-serien er premium mineralmotoroljer som skal gi en høy grad av beskyttelse og ytelse.

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 1000-produktene er veldokumentert i bransjen, så du vet at du får den kjøretøyytelsen du ønsker.

Mobil Super 1000 X1 gir:

  • God slitasjebeskyttelse
  • Ren motor
  • God beskyttelse mot høye temperaturer

 

Bruksområder

Mobil Super 1000-produktene kan brukes i nesten alle typer kjøretøy. ExxonMobil anbefales spesielt til daglig kjøring under normale kjøreforhold:Nesten alle motorteknologier

  • Bensin og diesel
  • Passasjerkjøretøy, SUV, lett lastebil og minivan/varebil
  • Kjøring på motorvei
  • Normale kjøreforhold

Les alltid brukerhåndboken for å sjekke anbefalt viskositetsgrad og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Super 1000 X1 møter eller overgår kravene til:10W-4015W-40
API SL/SJXX
ACEA A3/B3XX

 

Mobil Super 1000 X1 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:10W-4015W-40
VW 505 00XX
MB-Approval 229.1XX

 

Mobil Super 1000 X1 anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:10W-4015W-40
API CFX 

 

Typiske egenskaper

Mobil Super 1000 X110W-4015W-40
Viskositet, ASTM D445  
cSt ved 40 ºC97107
cSt ved 100 ºC14,414,4
Sulfatert aske, vekt %, ASTM D8740,910,91
Fosfor0,1440,147
Flammepunkt, ºC, ASTM D92230230
Densitet ved 15 °C, kg/l, ASTM D40520,870,89
Stivnepunkt, ºC, ASTM D97-30-30

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databaldet.   HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller at selger gir de til kunder hvis og når det er lovlig påkrevd.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil-logotypen, Pegasus-designen og Mobil Super er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper.

04-2016

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no


Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.Loading