Mobil Super™ 2000 X1 10W-40  

Passenger Vehicle Lube Mobil, Norway

Premium halvsyntetisk motorolje for passasjerbiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 er en halvsyntetisk motorolje som gir lang motorlevetid og beskyttelse mot slam og slitasje.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 2000-produktene er veldokumentert i bransjen, så du vet at du får den kjøretøyytelsen du ønsker. Mobil Super 2000 X1 10W-40 gir:

  • Bedre forebygging av slam
  • Enestående motorrenhet
  • Enestående beskyttelse ved høye temperaturer
  • Fremragende slitasjebeskyttelse
  • God ytelse ved kald oppstart


Bruksområder

Mobil Super 2000-produktene er formulert for å gi en større grad av trygghet enn konvensjonelle oljer. ExxonMobil anbefaler Mobil Super 2000 X1 10W-40 hvis du av og til kjører under krevende forhold:

  • Eldre motorteknologier
  • Bensin og diesel uten dieselpartikkelfilter (DPF)
  • Passasjerbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler
  • Kjøring på motorvei og bykjøring med mye starting og stopping
  • Normale og av og til svært vanskelige kjøreforhold

Les alltid brukerhåndboken for å sjekke anbefalt viskositetsgrad og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Super 2000 X1 møter eller ovegår kravene til:10W-40
ACEA A3/B3X
API SLX
AAE (STO 003) Group B5X

 

Mobil Super 2000 X1 har følgende produsentgodkjennelse:10W-40
MB-Approval 229.1X
VW 501 01/505 00X
AVTOVAZ LADA carsX

 

Mobil Super 2000 X1 er anbefalt av EM for bruk i følgende applikasjoner:10W-40
API CFX

 

Typiske egenskaper

Mobil Super 2000 X1 
Viskositet10W-40
cSt ved 40 ºC97
cSt ved 100 ºC14,4
Sulfatert aske, vkt %, ASTM D 8740,91
Fosfor0,144
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92230
Tetthet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 40520,87
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-30

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon, er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet, og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet.   HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller at selger gir de til kunder hvis og når det er lovlig påkrevd.   Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt.  Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil Super er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

04-2016

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no


Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.Loading