Mobil 1™  ESP Formula 5W-30  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Olej Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy posiadający wyjątkowe właściwości czyszczące, zapewniający ochronę przed zużyciem oraz doskonałą sprawność pracy. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 został zaprojektowany w celu przedłużenia okresu wymian oleju i zapewnienia wydajnej pracy systemów redukcji emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i benzynowymi. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 przewyższa wymogi wielu wiodących producentów w przemyśle samochodowym i ich standardów dotyczących  najnowszych wersji silników Diesla i benzynowych w samochodach osobowych.

 

Zalety

Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 stanowi opracowaną przez Mobil formulacje najnowocześniejszych komponentów, które są w pełni kompatybilne z filtrami cząstek stałych (Diesel Particulate Filters - DPF's) oraz katalizatorami trójdrożnymi (CAT's). Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 opracowany został tak, aby zapewnić wyjątkową sprawność i ochronę silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa. Poniżej wymieniono podstawowe właściwości i zalety tego produktu:

WłasnościZalety
Niska zawartość popiołówRedukcja osadów cząstek stałych w filtrach typu DPF
Niska zawartość siarki i fosforuRedukcja możliwości zatrucia katalizatorów w silnikach benzynowych
Aktywne składniki czyszcząceRedukcja osadów i szlamu przyczyniająca się do przedłużenia okresu eksploatacji silnika i zapewnienia jego czystości
Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjnaRedukcja starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów wymiany oleju
Niskie zużycie olejuMniejsze zanieczyszczenie węglowodorami
Udoskonalone własności smarnePoprawa ekonomiki zużycia paliwa
Doskonałe parametry pracy w niskich temperaturachSzybki rozruch w niskich temperaturach
 Wydłużenie okresu użytkowania silnika

 

Zastosowanie

Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 zaleca się do stosowania we wszystkich nowoczesnych typach silników samochodowych, zwłaszcza w wysokosprawnych silnikach Diesla i benzynowych, montowanych w najnowszych modelach samochodów osobowych, terenowych i furgonetkach.

  • Mobil 1 ESP Formula 5W-30 jest szczególnie przydatny do zastosowania w ekstremalnych warunkach, w których konwencjonalny olej często nie zdaje egzaminu
  • Nie zaleca się stosowania oleju Mobil 1 ESP Formula 5W-30 w 2-suwowych silnikach , chyba że zostanie on zatwierdzony przez producenta.

 

Specyfikacje

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
BMWLonglife 04
MB-Approval229.31
MB-Approval229.51
Volkswagen (silniki benzynowe /silniki Diesla)504 00 / 507 00
PorscheC30
ChryslerMS-11106
Peugeot/Citroën AutomobilesB71 2290
 B71 2297

 

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 posiada następujące aprobaty producentów: 
ACEAC2, C3
API (spełnia wymogi testu silników)SM / SN
JASODL-1

 

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 
APICF
Volkswagen (silniki benzynowe)502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (silniki Diesla)505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
Wszystkie silniki VW z wyjątkiem silników z układem wtryskowym Unit-Injector / pompowtryskiwaczem TDI bez Longlife Service i bez DPF z lat 1999-2003 oraz R5/V10-TDi wcześniejsze niż modele roku 2006 

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 
Klasa lepkości SAE5W-30
Lepkość kin., ASTM D 445 
[cSt] w 40°C72.8
[cSt] w 100°C12.1
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270164
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 8740.6
Lepkość HTHS, mPa•s @ 150°C, ASTM D46833.58
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-45
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92254
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 40520.850

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterytstyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.


Logo firmy Mobil, wizerunek Biegnącego Pegaza, oraz nazwa "Mobil 1" są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61


Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.Loading...