Mobil Delvac Super 1400E 15W-40  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka antaa suojan ankarissa maantie- ja työmaaolosuhteissa toimiville dieselmoottoreille. ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 -öljyä lukuisiin kuljetuksen, kaivostoiminnan, rakentamisen, louhinnan ja maatalouden raskaan kaluston sovelluksiin ja käyttöympäristöihin.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40:n teknologia toimii erinomaisesti sekä nykyaikaisissa dieselmoottoreissa että vanhemmissa malleissa. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Terminen vakaus ja hapettumiskestävyys Auttaa suojaamaan sakan muodostumiselta
Emäsvaranto Auttaa vähentämään karstanmuodostusta
Erinomainen leikkautumiskestävyys Auttaa vähentämään öljyn kulutusta ja suojaamaan kulumiselta
Erinomainen puhtaanpitokyky ja epäpuhtauksien liuotuskyky Auttaa suojaamaan ja pitämään moottorit puhtaina 
Yhteensopiva eri materiaalien kanssa Pitkä tiivisteiden kestoikä

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Eurooppalaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten valmistajien valmistamat vapaasti hengittävät ja turboahdetut dieselmoottorit
  • Raskas maantieliikenne ja kevyt tavarankuljetuskalusto
  • Muu liikkuva kalusto rakennusteollisuudessa, kaivostoiminnassa, louhinnassa ja maataloudessa

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 täyttää tai ylittää seuraavat teollisuusspesifikaatiot:  
API SJ X

 

 

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
KAMAZ Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines 
X

 

 

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:  
ACEA E3, A2, B2 X
Renault Trucks RD-2, RD X
API CG-4/CF-4/CF X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40   
SAE-luokka 15W-40
Viskositeetti, ASTM D 445  
mm²/s @ 40°C 106
mm²/s @ 100°C 14,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 135
Tuhkapitoisuus, paino %, ASTM D 874 1,1
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896  9,8
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -27
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 220
Ominaispaino @15ºC, kg/l, ASTM D 4052 0,887

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil- ja Pegasus-logot sekä Delvac (ja kaikki muut tavaramerkit) ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

10-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading