Mobil Delvac 1 ATF  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Edistynyttä teknologiaa hyödyntävä synteettinen automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac™ 1 ATF on Allison Transmission, Inc:n suosittelema, Allison TES-295 -spesifikaation mukaan hyväksytty täyssynteettinen vaihteistoöljy. Öljy on suunniteltu täyttämään nykyaikaisten, raskaassa käytössä olevien automaattivaihteistojen asettamat tiukat vaatimukset. Synteettinen perusöljykoostumus mahdollistaa erinomaisen suorituskyvyn jopa ankarimmissakin toimintaolosuhteissa. Vaihteistoöljy parantaa vaihteistojen toimintavarmuutta ja tehonsiirtokykyä. Perinteisiin automaattivaihteistoöljyihin verrattuna Mobil Delvac 1 ATF säilyttää ominaisuutensa korkeissakin käyttölämpötiloissa paremmin, luontaisesti korkean viskositeetti-indeksin ja termisen kestävyyden ansiosta. Lisäksi se tarjoa erinomaisen suorituskyvyn myös kylmissä olosuhteissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac 1 ATF-öljyn edistyksellinen teknologia mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit, optimaalisen kitkan säilyttämisen ja toimivuuden kylmissä olosuhteissa. Sen lisäksi öljy parantaa kaiken kaikkiaan vaihteiston kestävyyttä ja puhtautta. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Parannetut, pitkäkestoiset kitkaominaisuudet. Auttaa parantamaan vaihteiston tehokkuutta ja joustavaa toimintaa.
Poikkeuksellisen hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys. Pitää vaihteiston puhtaana, pidentää käyttöikää ja parantaa toimintavarmuutta ankarimmissakin ajo-olosuhteissa.
Erittäin vahva öljykalvo, erinomainen suoja kulumista vastaan. Vähentää merkittävästi kulumista ja takaa vaihteiston pitkän käyttöiän.
Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa. Tehokas ja luotettava voitelu pakkasilla jopa -54 °C:n lämpötiloissa.
Erinomainen leikkaantumiskestävyys. Viskositeetti säilyy myös raskaassa käytössä ja korkeissa lämpötiloissa.
Yhteensopiva mineraaliöljypohjaisten automaattivaihteistoöljyjen kanssa. Helpottaa lisä- ja jälkitäyttöä huoltojen yhteydessä, vähentää tiivistevuotoja.

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac 1 ATF -öljyä nykyaikaisiin suorituskykyisiin kuorma-autoihin, busseihin, pakettiautoihin, kuljetuskalustoon ja muihin ajoneuvoihin, joissa vaaditaan Allison TES-295 -spesifikaation mukaista suorituskykyä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Delvac 1 ATF -öljyllä on seuraavat koneenrakentajahyväksynnät:  
Allison TES-295 (AN - 051005) X
Allison TES-468 X
MB-Approval 236.91 X
ZF TE-ML 03M/04D/ 14C/ 16M/ 20C X
MAN 339 Typ V2/ Typ Z12/ Typ Z3 
Voith Turbo H55.633639 X
Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118- Extended Drain X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Delvac 1 ATF  
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt/40 °C 39
cSt/100 °C 7.3
Brookfield-viskositeetti, ASTM D 5293  
-cP @ -40 °C 8400
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 168
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -54
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 236
Ominaispaino, kg/l @15 °C, ASTM D 4052 0.85
Väri Punainen

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Mobil, Delvac, Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

10-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading