Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Täyssynteettinen voimansiirtoöljy luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin

Tuotekuvaus

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 on täyssynteettinen, luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin tarkoitettu öljy, jonka valmistuksessa on käytetty synteettisiä perusöljyjä ja edistynyttä lisäainejärjestelmää. Se on suunniteltu käytettäväksi kevyen ja raskaan kaluston voimansiirtojärjestelmissä ja se tarjoaa erinomaiset kuormankanto-ominaisuudet akseleissa ja vetopyörästöissä, jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 tarjoaa ensiluokkaisen termisen vakauden ja hapettumiskestävyyden, korkean viskositeetti-indeksin (VI), erittäin alhaisen jähmepisteen ja hyvän juoksevuuden matalissa lämpötiloissa. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 soveltuu voiteluöljyksi useisiin luistonrajoittimella varustettuihin tasauspyörästöihin.

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet raskaan kaluston ja työkoneiden suorituskykyä, kuormitettavuutta, vääntöä, nopeutta, hallittavuutta ja luotettavuutta. Nämä uudet tekniikat ovat muuttaneet ja lisänneet vaihteistoöljyille asetettavia vaatimuksia, mukaan lukien luistonrajoitusominaisuudet, suurempi tuottavuus ja alhaisemmat käyttökustannukset. Raskaan kaluston vetopyörästöissä kitkan ja kulumisen hallinta, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden suojaus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden tasapainotus ratkaisevasti edistää vaihteistojen ja tiivisteiden käyttöikää, ongelmatonta toimintaa, polttoainetaloutta sekä kuormitus- ja vääntöominaisuuksia useissa eri käyttökohteissa. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja alhaiset voitelun kokonaiskustannukset uusimmissakin raskaissa voimansiirtojärjestelmissä, joissa käytetään luistonrajoitinta. Tärkeimmät edut ovat:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissaPidempi vaihteiston ja laakereiden käyttöikä vähäisen sakanmuodostuksen ansiosta.
 Pidempi tiivisteiden kestoikä
Erinomainen suoja kulumista vastaan alhaisilla nopeuksilla/suurilla väännöillä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla.Parempi kuormankantokyky.
 Pienentää kunnossapitokustannuksia ja pidentää koneiden käyttöikää.
Erinomainen leikkaantumiskestävyysSäilyttää viskositeettiominaisuudet ja vahvan öljykalvon vaikeissakin olosuhteissa.
Parannetut kitkaominaisuudetParantaa polttoainetaloutta ja pienentää käyttökustannuksia.
Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissaVähentää kulumista ja helpottaa käynnistämistä.
Alhainen vaahtoamistaipumusVahva öljykalvo varmistaa luotettavan voitelun
Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssaVähentää vuotoja ja öljyn likaantumista

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Raskaasti kuormitetut manuaalivaihteistot, akselit ja vetopyörästöt, joissa on vaatimuksena API GL-5.
  • Kevyt ja raskas kuljetuskalusto, bussit ja pakettiautot
  • Muu liikkuva kalusto rakennusteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, louhinnassa ja maataloudessa
  • Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidi- ja kierukkavaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä
  • Suositellaan ensitäyttö-, lisäys ja jälkitäyttö-öljyksi tasauspyörästöihin, vetopyörästöihin ja vaihteistoihin, joihin suositellaan API GL-5 -luokan voiteluainetta, monikäyttö-öljyä tai EP-vaihteistoöljyä.
  • Suositellaan mm. vinssien alennusvaihteisiin ja tela-ajoneuvojen voimansiirtojärjestelmiin, joita käytetään alle 0 ºC:n lämpötiloissa.
  • Ei suositella käyttökohteisiin, jotka edellyttävät API GL-4 -luokan mukaista voiteluöljyä.
  • Ei sovellu automaattisiin, manuaalisiin tai puoliautomaattisiin vaihteistoihin, joihin suositellaan moottoriöljyä tai automaattivaihteistoöljyä.
  • Käyttökohteet, jotka edellyttävät pidennettyjä huoltovälejä ja takuita.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 
API GL-5X

 

Tyypilliset arvot

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 
SAE-luokka75W-90
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40°C94.2
cSt @ 100°C14.0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270153
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-48
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92214
Ominaispaino @15 °C, kg/l, ASTM D 40520.88

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-, Pegasus- ja ExxonMobil-logot sekä Mobilube ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading