Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

LIIKKUVAN KALUSTON MANUAALIVAIHTEISTOÖLJY

Tuotekuvaus

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 on erittäin suorituskykyinen manuaalivaihteistoöljy uusimpiin eurooppalaisiin raskaan maantiekaluston ja kevyen kuljetuskaluston manuaalivaihteistoihin. Tämä vaihteistoöljy on synteettisten perusöljyjen sekoitus, jossa on edistyksellinen lisäainejärjestelmä. Se takaa vaihteiston erinomaisen toiminnan, matalien lämpötilojen juoksevuuden ja viskositeetin säilymisen korkeissa lämpötiloissa. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 soveltuu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on API GL-4 ja erityisesti nykyaikaisiin vaihteistoihin, joissa vaatimuksena on ZF TE-ML 02L ja/tai MAN 341 Typ Z4 -hyväksynnät, jotka nykyään korvaavat aiemmat hyväksynnät ZF TE-ML 02D ja MAN 341 Typ Z3.

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet raskaan maantiekaluston suorituskykyä, kuormitettavuutta, nopeutta ja hallittavuutta innovatiivisilla voimansiirtojärjestelmillä. Nämä tekniikat ovat lisänneet vaihteistoöljyille asetettavia vaatimuksia, mukaan lukien suurempi tuottavuus. Raskaan kaluston vetopyörästöissä kitkan ja kulumisen hallinta, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden suojaus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden optimaalinen tasapainotus ratkaisevasti edistää vaihteistojen ja tiivisteiden käyttöikää, vaihteiden ongelmatonta toimintaa sekä kuormitusominaisuuksia useissa eri käyttökohteissa. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä nykyaikaisiin sekä vanhempiin manuaalivaihteistoihin. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomaiset kuormankanto-, kulumisenesto- ja korkeapaineominaisuudet

Auttaa suojaamaan kulumiselta ankarissa käyttöolosuhteissa koko vaihteiston käyttöiän ajan

Erinomainen suoja karstoittumista ja lakan muodostumista vastaan

Auttaa pidentämään tiivisteiden käyttöikää sekä öljynvaihto- ja huoltovälejä

Erinomainen suoja kuparin ja kupariseosten syöpymistä vastaan

Auttaa suojaamaan synkronirenkaita ja pidentää niiden käyttöikää samalla, kun se pehmentää vaihteiston toimintaa

Tehokas terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa käyttölämpötiloissa

Auttaa pidentämään öljynvaihto- ja huoltovälejä ja pienentää kunnossapitokustannuksia

Erinomainen leikkautumiskestävyys

Auttaa säilyttämään tehokkaan viskositeetin ja lujan öljykalvon suojaten paremmin kulumiselta raskaassa käytössä

Erinomaiset kylmäominaisuudet

Auttaa nopeuttamaan käynnistystä, helpottaa vaihtamista ja vähentää kulumista kylmäkäynnistyksissä

Mahdollistaa pidemmät huoltovälit

Auttaa hallitsemaan käyttökustannuksia ja edistää tuottavuutta

 

Käyttö


ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:
  • Kevyen ja raskaan maantieliikenteen kuorma-autoissa, busseissa ja pakettiautoissa
  • Raskaan kaluston manuaalivaihteistoissa ja vaihdelaatikoissa, kun vaatimuksena on API GL-4 huoltotaso ja kohteissa, joissa vaaditaan ZF TE-ML 02L ja/tai MAN 341 Typ Z4 -hyväksyntä.
  • Kohteissa joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä ja takuita

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

 

ZF TE-ML 01L

X

ZF TE-ML 02L

X

ZF TE-ML 16K

X

MAN 341 Typ E3

X

MAN 341 Typ Z4

X

 

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 -öljyä käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:

 

API GL-4

X

ZF TE-ML 08

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80

 

SAE-luokka

75W-80

Viskositeetti, ASTM D 445

 

mm²/s @ 40 °C

55,7

mm²/s @ 100 °C

9,5

Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270

155

Jähmepiste, °C, ASTM D 97

-42

Leimahduspiste, °C, ASTM D 92

234

Ominaispaino @ 15 ºC kg/l, ASTM D 4052

0,858

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Delvac sekä Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading