Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Liikkuvan kaluston manuaalivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 on erittäin suorituskykyinen manuaalivaihteistoöljy uusimpiin eurooppalaisiin raskaan maantiekaluston ja kevyen kuljetuskaluston manuaalivaihteistoihin.  Tämä vaihteistoöljy on synteettisten perusöljyjen sekoitus, jossa on edistyksellinen lisäainejärjestelmä. Se takaa vaihteiston erinomaisen toiminnan, hyvän juoksevuuden matalissa lämpötiloissa ja viskositeetin säilymisen korkeissa lämpötiloissa.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 soveltuu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on API GL-4 ja erityisesti nykyaikaisiin vaihteistoihin, joissa vaatimuksena on ZF TE-ML 02L ja/tai MAN 341 Typ Z4 -hyväksynnät, jotka nykyään korvaavat aiemmat hyväksynnät ZF TE-ML 02D ja MAN 341 Typ Z3.

Edut ja ominaisuudet

Uudet voimansiirtojärjestelmät ovat merkittävästi parantaneet raskaan maantiekaluston suorituskykyä, kuormitettavuutta, nopeutta ja hallittavuutta innovatiivisilla voimansiirtojärjestelmillä. Nämä tekniikat ovat lisänneet vaihteistoöljyjen suorituskykyvaatimuksia. Raskaan kaluston manuaalivaihteistoissa kitkan ja kulumisen hallinta, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja korroosionesto sekä tiivisteiden suojaus ovat tärkeitä ominaisuuksia, joiden optimaalinen tasapainotus ratkaisevasti edistää vaihteiston ja synkronoinnin kestoikää, vaihteiston ongelmatonta toimintaa sekä kuormankantokykyä useissa eri käyttökohteissa. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä nykyaikaisiin sekä vanhempiin manuaalivaihteistoihin. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomaiset kuormankanto-, kulumisenesto- ja korkeapaineominaisuudet

Auttaa suojaamaan kulumiselta ankarissa käyttöolosuhteissa koko vaihteiston käyttöiän ajan

Erinomainen suoja karstoittumista ja lakan muodostumista vastaan

Auttaa pidentämään tiivisteiden kestoikää sekä öljynvaihto- ja huoltovälejä

Erinomainen suoja kuparin ja kupariseosten syöpymistä vastaan

Auttaa suojaamaan synkronirenkaita ja pidentää niiden käyttöikää samalla, kun se pehmentää vaihteiston toimintaa

Tehokas terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa käyttölämpötiloissa

Auttaa pidentämään öljynvaihto- ja huoltovälejä ja pienentää kunnossapitokustannuksia

Erinomainen leikkautumiskestävyys

Auttaa säilyttämään tehokkaan viskositeetin ja lujan öljykalvon suojaten paremmin kulumiselta raskaassa käytössä

Erinomaiset kylmäominaisuudet

Auttaa nopeuttamaan käynnistystä, helpottaa vaihtamista ja vähentää kulumista kylmäkäynnistyksissä

Mahdollistaa pidemmät huoltovälit

Auttaa hallitsemaan käyttökustannuksia ja edistää tuottavuutta

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

  • Kevyen ja raskaan maantieliikenteen kuorma-autot, bussit ja pakettiautot
  • Raskaan kaluston manuaalivaihteistot ja vaihdelaatikot, joissa vaatimuksena on API GL-4 -taso ja kohteet, joissa vaaditaan ZF TE-ML 02L ja/tai MAN 341 Typ Z4 -hyväksyntä.
  • Kohteet joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä ja takuita

Luokitukset ja hyväksynnät

 

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 -öljyä käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:

MAN 341 Typ E3

 

Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

 

ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:

API GL-4

ZF TE-ML 08

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

SAE-luokka

75W-80

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm2/s, ASTM D445

55,7

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,5

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

155

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-42

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

234

Ominaispaino @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,858

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading