Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Ensiluokkainen synteettinen raskaan kaluston moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativimmissa maantie- ja työmaaolosuhteissa, samalla kun se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisissa, tehokkaissa dieselmoottoreissa, jotka hyödyntävät EGR-tekniikkaa sekä hiukkasuodattimilla (DPF) ja hapetuskatalysaattoreilla (DOC) varustettuja jälkikäsittelyjärjestelmiä. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 on taaksepäin täysin yhteensopiva ja se takaa saman erinomaisen suorituskyvyn myös vanhemmissa perinteisissä moottoreissa. Sen ansiosta öljy täyttää tai ylittää API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS ja CH-4 -laatuluokitukset sekä tärkeimpien koneenrakentajien asettamat vaatimukset.

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 -öljyn ylittämättömät ominaisuudet on saatu aikaan yhteistyöllä tärkeimpien koneenrakentajien kanssa, ja ExxonMobil suosittelee sitä käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa tavarankuljetuksessa, kaivos- ja louhostoiminnassa, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Öljy tarjoaa ensiluokkaisen suojan erittäin vaativille dieselmoottoreille, kuten mm. Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar ja Volvo -moottorit. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 täyttää myös bensiinimoottoreiden ja sekakaluston API SN / SM / SL -luokitukset.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 on valmistettu hyödyntämällä Trimer -lisäaineteknologiaa ja puhdistavien lisäaineiden seosta, mikä parantaa niin uusien kuin vanhempienkin moottoreiden suorituskykyä merkittävästi. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 -öljyllä on erinomainen kyky vastustaa karstan ja noen aiheuttamaa viskositeetin nousua ja sillä on erinomaisen vakaa kokonaisemäsluku (TBN) pitkiä huoltovälejä ajatellen. Lisäksi sen edistynyt teknologia vähentää öljynkulutusta ja vastustaa tehokkaasti hapettumista, syöpymistä, korroosiota, hiertävää kulumista ja korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa karstan muodostumista.

Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Ensiluokkainen noen ja viskositeetin hallinta

Auttaa ylläpitämään moottorin tehokkuutta, pidentämään moottorin käyttöikää ja öljyn kestoikää

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Auttaa vähentämään sakanmuodostusta matalissa lämpötiloissa ja lakanmuodostusta korkeissa lämpötiloissa

Erinomainen öljynkulutuksen hallinta

Auttaa vähentämään öljykustannuksia vähäisemmän lisäysöljytarpeen ansiosta

Ensiluokkainen emäsvaranto

Auttaa parantamaan korroosiosuojaa ja pidentämään vaihtovälejä

Hyvä leikkautumiskestävyys

Auttaa säilyttämään viskositeetin ankarissa olosuhteissa ja korkeissakin lämpötiloissa, parantamaan kulumissuojaa ja pidentämään moottorin käyttöikää.

Erinomainen pumpattavuus matalissa lämpötiloissa.

Nopeampi öljynvirtaus auttaa vähentämään käynnistyksen aiheuttamaa moottorin kulumista matalissa lämpötiloissa.

Ensiluokkainen syöpymisen ja kulumisen vastustuskyky.

Pidentää tärkeiden kulutuspintojen käyttöikää.

Yhteensopiva eri materiaalien kanssa

Pidentää tiivisteiden ja jälkikäsittelyjärjestelmien (DPF ja DOC) käyttöikää.

Täyttää tärkeimpien koneenrakentajien ja uusimpien API-luokitusten tiukat vaatimukset.

Yksi moottoriöljy sekakalustoille

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

     •  Nykyaikaiset vähäpäästöiset raskaan kaluston dieselmoottorit, mukaan lukien Euro V/VI, joissa käytetään erilaisia teknologioita, kuten dieselhiukkassuodattimia (DPF), selektiivisiä urea-katalysaattoreita (SCR), CRT-hiukkassuodattimia, dieselhapetuskatalysaattoreita (DOC) ja pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmiä (EGR)

     •  Erittäin suorituskykyiset dieselsovellukset, kuten EGR-teknologialla varustetut turboahdetut dieselmoottorit ja vapaasti hengittävät vanhemmat perinteiset moottorit.

     •  Raskas maantiekuljetus ja työmaa-ajo, mukaan lukien rakennusteollisuus, kaivosteollisuus, louhinta ja maatalous.

     •  Maantiesovellukset, sekä raskaasti kuormitetut pitkänmatkan rekat että päivittäisen tavaranjakelun ajoneuvot.

     •  Hitaissa ja/tai raskaasti kuormitetuissa olosuhteissa toimivat työmaa-ajoneuvot.

     •  Erittäin suorituskykyiset bensiinimoottorit ja sekakalusto.

     •  Amerikkalaisten, eurooppalaisten ja japanilaisten valmistajien dieselkalusto.

Luokitukset ja hyväksynnät

 

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

Allison TES-439

 

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 täyttää tai ylittää vaatimukset:

ACEA E7

ACEA E9

 

Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

DEUTZ DQC II-10 LA

Mack EO-N Premium Plus 03

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

MB-Approval 228.31

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-2

 

ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:

API CG-4

API CF-4

API CF-2

API CF

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

API SL

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20086

ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

MAN M 3275-1

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

JASO DH-2

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

SAE-luokka

15W-40

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

0,9

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

225

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm2/s, ASTM D445

109

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-33

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

9,8

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

130

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com


Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading