Mobil Delvac MX Extra 10W-40  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottoriöljy, joka on valmistettu takaamaan nykyisten vaativissa sovelluksissa toimivien diesel- ja bensiinimoottoreiden erinomainen voitelu ja pitämään moottorit puhtaampina sekä pidentämään niiden käyttöikää. ExxonMobil suosittelee siksi tuotetta eurooppalaisiin, japanilaisiin ja amerikkalaisiin moottoreihin. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 on valmistettu uusimpaan teknologiaan perustuvien perusöljyjen sekoituksesta ja lisäaineista, minkä ansiosta sillä on erinomainen hapettumiskestävyys, kulumisenesto- ja noenkäsittelykyky. Lisäksi öljy estää tehokkaasti männän karstoittumista ja vähentää sakan muodostusta, jolloin moottorit pysyvät puhtaampina ja niiden käyttöikä pitenee. Viskositeetti ja moniasteominaisuudet takaavat erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet ja ensiluokkaisen öljyn pumpattavuuden alhaisissa lämpötiloissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Tehokkaat, vähäpäästöiset moottorit vaativat paljon moottorin voiteluaineelta. Tiukemmiksi suunnitellut moottorit pienentävät öljynkulutusta, minkä johdosta moottoriin tulee vähemmän lisäysöljyä täydentämään vähentyneitä lisäaineita. Ylimmät männänrenkaat sijaitsevat lähempänä palotila, jossa korkeammat lämpötilat lisäävät voiteluöljyn lämpökuormaa. Korkeampi ruiskutuspaine ja myöhäisempi ajoitus pienentävät päästöjä, mutta nostavat myös moottorin käyntilämpötiloja ja lisäävät nokikuormitusta. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 on valmistettu erittäin suorituskykyisistä perusöljyistä ja huolellisesti tasapainotetuista lisäaineista takaamaan uudenaikaisten diesel- ja bensiinimoottoreiden sekä vanhempien mallien optimaalinen suorituskyky. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Parempi terminen vakaus ja hapettumiskestävyys Vähemmän sakan kertymistä ja karstoittumista. Pidentynyt öljyn ja moottorin käyttöikä
Tehokkaampi kulumissuoja Pidempi moottorin ja sen osien käyttöikä
Parannettu korroosiosuoja Vähäisempi laakereiden kuluminen pidentää uudenaikaisten dieselmoottoreiden huoltovälejä
Erinomainen suoja männän karstoittumista vastaan Moottori pysyy puhtaana, mikä vähentää huoltokustannuksia ja pidentää moottorin käyttöikää
Erinomainen noenkäsittelykyky pitää viskositeetin vakaana, vähentää sakan kertymistä ja parantaa suodatettavuutta Parempi moottorin suoja pidentää moottorin käyttöikää
Erinomainen pumpattavuus matalissa lämpötiloissa Nopeampi käynnistys pienentää kulumista työskenneltäessä kylmissä olosuhteissa.

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Eurooppalaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten valmistajien valmistamat vapaasti hengittävät ja turboahdetut dieselmoottorit
  • Kevyt ja raskas kuljetuskalusto; myös diesel- ja bensiinikäyttöiset paketti- ja henkilöautot
  • Muu liikkuva kalusto rakennusteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, louhinnassa ja maataloudessa

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:  
ACEA E7 X
API CI-4/CH-4/SL/SJ X
Caterpillar ECF-2 X
Cummins CES 20078/20077/20076
X

 

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
MB-Approval 228.3 X
MAN M3275-1 X
MTU Oil Category 2 X
AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-6-12 X
KAMAZ Euro-3,-4,-5 X

 

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac MX Extra 10W-40 -öljyä käyttökohteisiin, joissa vaaditaan:  
ACEA B2, A2 X
API CG-4/CF-4/CF X
Cummins CES 20072/20071 X
Detroit 7SE270 (4-Stroke Cycle) X
Renault Trucks RLD X
Volvo VDS-2 X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 10W-40
Viskositeetti, ASTM D 445  
mm²/s @ 40ºC 102
mm²/s @ 100ºC 14.7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 150
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874 1.15
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 10.6
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97 -39
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92 223
Ominaispaino @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.868

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva sekä Delvac ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

02-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading