Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 on täyssynteettinen raskaan kaluston manuaalivaihteistoöljy, joka on tehty vastaamaan kaikkein kovimpia vaatimuksia. Sitä suositellaan hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivien kevyen ja raskaan liikkuvan kaluston manuaalivaihteistojen ympärivuotiseen voiteluun. Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 on suunniteltu maksimoimaan suorituskyky. Siinä yhdistyvät uusimman voiteluaineteknologian synteettiset perusöljyt ja edistyksellinen lisäainejärjestelmä, joiden avulla saavutetaan huomattavia etuja perinteisiin vaihteistoöljyihin nähden. Tämän edistyksellisen teknologian ansiosta tuotteella on erinomainen epäpuhtauksien puhdistus ja liuotuskyky, erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys ja se antaa tehokkaan suojan kulumista ja korroosiota vastaan. Öljyn korkean viskositeetti-indeksin ja synteettisten perusöljyjen seoksen ansiosta sillä on parempi kalvonlujuus korkeammissa lämpötiloissa kuin perinteisillä öljyillä. Tämä teknologia takaa tehokkaan voitelun myös pakkasoloissa ilman öljyn tunneloitumista. Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 -öljyä suositellaan käytettäväksi manuaalisissa voimansiirtojärjestelmissä ja ei-hypoidityyppisissä vaihteistoissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikainen teknologia on huomattavasti lisännyt raskaan kaluston suorituskykyä kuorman, nopeuden, hallittavuuden ja luotettavuuden osalta innovatiivisten voimansiirtoratkaisujen ansiosta. Nämä uudet voimansiirtoratkaisut ovat merkittävästi muuttaneet ja lisänneet voimansiirron voiteluaineiden vaatimuksia ja samalla pidentäneet vaihtovälejä. Raskaan kaluston vaihteistoissa kitkan hallinta, kulumisenesto, terminen vakaus, leikkauskestävyys, ruosteen- ja syöpymisenesto sekä tiivisteiden suojaaminen ovat ominaisuuksia, jotka on tasapainotettava optimaalisesti, jotta saavutetaan pidempi vaihteistojen ja synkronoinnin käyttöikä, sujuva vaihtaminen, parempi vaihteiston teho ja suurempi kuormituskyky hyvin erilaisissa käyttökohteissa ja olosuhteissa. Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 -öljyn tärkeimmät edut:

 

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt*
Erinomaiset kuormankanto-, kulumisenesto- ja korkeapaineominaisuudet (EP) Auttaa suojaamaan kulumiselta ankarissa käyttöolosuhteissa koko vaihteiston käyttöiän ajan
Erinomainen suoja karstoittumista vastaan Auttaa pidentämään tiivisteiden käyttöikää sekä öljynvaihto- ja huoltovälejä
Korkea suoja kuparin ja kupariseosten syöpymistä vastaan Auttaa suojaamaan synkronirenkaita ja pidentää niiden käyttöikää samalla kun se pehmentää vaihteiston toimintaa
Optimaalinen terminen kestävyys ja hapettumiskestävyys Auttaa pidentämään öljynvaihto- ja huoltovälejä ja pienentää kunnossapitokustannuksia
Erinomainen leikkautumiskestävyys Auttaa säilyttämään tehokkaan viskositeetin ja lujan öljykalvon suojaten paremmin kulumiselta raskaassa käytössä
Erinomaiset kylmäominaisuudet Auttaa nopeuttamaan käynnistystä, helpottaa vaihtamista ja vähentää kulumista kylmäkäynnistyksissä
Pidentää öljynvaihto- ja huoltovälejä Auttaa vähentämään käyttökuluja ja parantamaan tuottavuutta
Optimoidut ja vakaat kitkaominaisuudet Auttaa pehmentämään ja nopeuttamaan vaihtamista
* Perinteisiin mineraalivaihteistoöljyihin verrattuna

 

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Raskaan kaluston manuaalivaihteistot, erityisesti ne joissa vaaditaan Volvo 97307 tai Volvo 97318 -tyypin öljyjä (katso suositukset käyttäjän ohjekirjasta)
  • Kevyt ja raskas tavarankuljetuskalusto ja bussit
  • Kohteet, jotka altistuvat erittäin matalille talvilämpötiloille
  • Kohteet, joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä ja takuita
  • Yhdessä Mobil Delvac Synthetic Gear Oil -vaihteistoöljyjen kanssa taka-akseleissa maksimaalisen voimansiirron tehon saavuttamiseksi sekä huoltovarmuuden ja polttoainetalouden parantamiseksi
  • EI sovellu hypoidivälityksellä varustettujen tasaus- ja vetopyörästöjen öljynvaihtoon tai -lisäykseen, jos käyttäjän ohjekirjassa vaatimuksena on API GL-5 tai MIL-PRF-2105E -luokan voiteluöljy

 

Luokitukset ja hyväksynnät

 

Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:
MAN 341 Typ E4 X

 

 

Tyypilliset ominaisuudet

 

Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30
SAE-luokka 75W-80
Viskositeetti, ASTM D 445
mm²/s @ 40°C 54
mm²/s @ 100°C 9,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 152
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -51
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 242
Tiheys @15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,85

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

 

Mobil-logo, Pegasuksen kuva sekä Delvac ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

03-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading