Mobilube GX-A 80W  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Ajoneuvojen vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobilube GX-A 80W on ajoneuvoihin tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa kulumista ja leikkautumista vastaan. ExxonMobil suosittelee sitä Mercedes Benzin vaihteistoihin, joissa vaatimuksena on MB 235.1 –hyväksyntä ja käyttökohteisiin, joissa vaaditaan API GL-4 -luokan suorituskykyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset voimansiirtojärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia voitelulle. Suuremmat nopeudet ja väännöt ja raskaat kuormat edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää ajoneuvon käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi perusöljyt ja lisäaineet on valittava erittäin huolellisesti. Mobilube GX-A 80W vastaa näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimpiä etuja:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys Pidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta
Pitkä tiivisteiden käyttöikä
Erinomainen ruosteen- ja korroosionesto Pitkä osien kestoikä
Hyvät voiteluominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa Vähentää kulumista käynnistettäessä, helpottaa käynnistämistä
Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa Vähentää vuotoja ja saastumista

 

Käyttökohteet

        ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Manuaalivaihteistot ja vetoakselit, joissa vaaditaan API GL-4 -luokan suorituskykyä.
  • Henkilöautot, kevyt ja raskas kuljetuskalusto ja hyötyajoneuvot
  • Rakennus- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet
  • Muut teollisuuden ja kuljetusalan kohteet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä

 

Luokitukset ja hyväksynnät

 

Mobilube GX-A 80Wtäyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:
RBAS TE-ML 08  
X

 

 

 

Mobilube GX-A 80Won seuraavien valmistajien hyväksynnät:
MB-Approval 235.1 X
ZF TE-ML 17A X

 

 

 

ExxonMobil suosittelee "Mobilube GX-A 80W käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:
API GL-4 X
MAN 341 Typ Z1 X

 

 

Tyypilliset arvot

 

Mobilube GX-A 80W
SAE-luokka 80W
Viskositeetti, ASTM D 445
mm²/s @ 40ºC 76
mm²/s @ 100ºC 10,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 104
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97 -30
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92 216
Ominaispaino @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,890

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa jälleenmyyjältä tai intenetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Mobilin logo, Pegasuksen kuva, Mobilube ja GX ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading