Mobilube HD 80W-90, 85W-140  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Finland

Raskaan kuljetuskaluston vaihteistoöljyjä

Tuotekuvaus

Mobilube HD 80W-90 ja 85W-140 ovat erittäin suorituskykyisiä raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettuja vaihteistoöljyjä, jotka valmistetaan valikoiduista perusöljyistä ja edistyksellisestä lisäainejärjestelmästä. Nämä öljyt on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. ExxonMobil suosittelee niitä käyttökohteisiin, joissa vaaditaan API GL-5 -luokan suorituskykyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset raskaat koneet asettavat suuria vaatimuksia voimansiirtojärjestelmän voitelulle. Suuret nopeudet, suuri vääntö ja raskaat kuormat edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää koneiden käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi vaihteistoöljyn perusöljyiltä ja lisäaineistukselta vaaditaan paljon. Mobilube HD -sarjan öljyt vastaavat näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimpiä etuja:

OminaisuudetEdut
Erinomainen terminen- ja hapettumiskestävyys  korkeissakin lämpötiloissaPidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta.Pidentää tiivisteiden käyttöikää.
Erinomainen suoja kulumista vastaan pienillä nopeuksilla/suurella väännöllä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksillaParantaa kuormankantokykyä.Pienentää kunnossapitokustannuksia, pidentää koneiden käyttöikää.
Erinomainen ruosteen- ja korroosionestoVähentää kulumista ja pidentää osien käyttöikää.
Hyvät voiteluominaisuudet alhaisissakin lämpötiloissaHelpottaa käynnistämistä.
Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssaVähentää vuotoja ja likaantumista.

 

Käyttökohteet

       ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Raskaat akselit ja vetopyörästöt (API GL-5).
  • Henkilöautot, kevyet ja raskaat paketti- ja kuorma-autot.
  • Rakennus-, kaivos- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet.
  • Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilube HD täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden asettamat vaatimukset:80W-9085W-140
API GL-5XX

 

Tyypilliset arvot

Mobilube HD80W-9085W-140
SAE-aste80W-9085W-140
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC136328
cSt @ 100ºC14,525,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 227010597
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97-30-18
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92202224
Ominaispaino @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520,900,91

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva ja Mobilube ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

03-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading