Mobil SHC Polyrex™ EM -sarja  

Mobil Grease, Finland

Erittäin tehokkaita sähkömoottoreiden laakerirasvoja

Tuotekuvaus

Erittäin korkealuokkaiset Mobil SHC Polyrex™ EM -sarjan rasvat on suunniteltu erityisesti sähkömoottoreiden laakereille. Niiden edistynyt saenninkoostumus ja patentoidut valmistustekniikat parantavat laakereiden suorituskykyä, suojaavat niitä ja pidentävät sähkömoottorin kestoikää.

Mobil SHC Polyrex 102 EM on osoittanut laakerimomentin vähentyvän jopa 40% valvotuissa laboratoriotesteissä(*).

Energiatehokkuus-logo on Exxon Mobil Corporationin tavaramerkki.

EnergyEfficiency

(*) Momentin vähentyminen koskee ainoastaan Mobil SHC Polyrex 102 EM -rasvan suorituskykyä, kun sitä verrataan perinteiseen (mineraali) vastaavan viskositeettiluokan rasvaan urakuulalaakerissa. Valvotuissa oloissa tehdyissä laakeritesteissä käytetty teknologia mahdollistaa jopa 40 % momentin vähentymisen vertailutuotteisiin  verrattuna. Tehokkuuden paraneminen voi vaihdella riippuen käyttöolosuhteista ja koneista.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Polyrex 102 EM ja Mobil SHC Polyrex 103 EM tarjoavat seuraavia etuja ja hyötyjä:

 • Erittäin pitkäikäinen kuula- ja rullalaakereiden voitelu korkeissa lämpötiloissa, erityisesti elinikäisesti voidelluissa käyttökohteissa jopa 180 °C lämpötilaan saakka.
 • Vähentynyt laakereiden momentti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin.
 • Parannettu vakaus verrattuna perinteisiin polyurearasvoihin, kun niihin kohdistuu mekaanisia leikkausvoimia
 • Erinomainen korroosion esto ja suoja ruostumista ja korroosiota vastaan.
 • Matalaääniominaisuuksien ansiosta rasvat soveltuvat kuulalaakereiden voiteluun useissa melulle alttiissa käyttökohteissa
 • Parannettu suorituskyky matalissa lämpötiloissa verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin


Käyttökohteet

Useat tärkeät laakeri- ja sähkömoottorivalmistajat suosittelevat Mobil SHC Polyrex EM -rasvoja sähkömoottoreiden kuula- ja rullalaakereiden pitkäkestoiseen voiteluun.

Mobil SHC Polyrex 103 EM -rasvaa suositellaan erityisesti pystyyn asennetuille laakereille tai hyvin suurille moottoreille, joissa koneenrakentaja saattaa vaatia jäykempää rasvaa eivätkä matalaääniominaisuudet ole niin tärkeitä.

Mobil SHC Polyrex EM -rasvat on todettu yhteensopiviksi monien ExxonMobilin litiumkompleksirasvojen kanssa, sekä myös kilpailevien mineraaliöljy-/polyureapohjaisten sähkömoottorirasvojen kanssa testimenetelmän ASTM D6185 mukaan.  Tarkempia tietoja rasvojen yhteensopivuudesta saa paikalliselta Mobil -edustajalta.

Tärkeimmät käyttökohteet: 

 • Sähkömoottoreiden laakerit
 • Puhaltimien laakerit
 • Korkeissa lämpötiloissa toimivat pumppujen laakerit
 • Tehtaalla täytetyt, elinikäisesti voidellut kuulalaakerit
 • Korkeissa lämpötiloissa toimivat kuula- ja rullalaakerit, silloin kun tarvitaan alhaista öljyn erottumista
 • Mobil SHC Polyrex 102 EM -rasva soveltuu meluherkissä ympäristöissä toimiville kuula- ja rullalaakereille

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil SHC Polyrex EM -sarja täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:

Mobil SHC Polyrex 102 EM

Mobil SHC Polyrex 103 EM

DIN 51825

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil SHC Polyrex 102 EM

Mobil SHC Polyrex 103 EM

NLGI-luokka

2

3

Väri

Vaaleansininen

Vaaleansininen

Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445

 

 

cSt @ 40 °C

87

87

cSt @ 100 °C

10,7

10,7

Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270

108

108

Tunkeuma, ASTM D217 vatkattu, 60x, mm/10

270

238

Tunkeuman muutos 100000 iskun jälkeen, ASTM D217, mm/10

16

23

Tippumispiste, ASTM D 2265, °C

253

269

Neljän kuulan koe, kuluminen, ASTM D 2266, @ 40 kg, 1200 rpm, 75 °C, 1 h, mm

0,49

0,60

Öljyn erottuminen, ASTM D 1742, %

0,0

0,1

Momentti matalissa lämpötiloissa, ASTM D 1478, g-cm @ -29 °C

 

 

Käynnistys

2210

3270

Ajossa

297

313

EMCOR korroosiotesti, 10% synteettinen merivesi ASTM D 6138 (valmisteltu ASTM D 665B:n mukaisesti)

0 , 0

0 , 0

Ruostesuoja, ASTM D 1743, tislattu vesi

Läpäisee

Läpäisee

Kuparikorroosio, ASTM D 4048

1A

1A

Vesihuuhtoutuminen, ASTM D 1264, %

1,0

0,4

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva ja Polyrex EM ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

01-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading