Mobil DTE™ Oil -nimisarja  

Mobil Industrial, Finland

Huippuluokan kiertovoiteluöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ Oil -nimisarjan öljyt ovat huippuluokan kiertovoiteluöljyjä, jotka on tarkoitettu öljyltä pitkää käyttöikää vaativiin järjestelmiin, kuten höyry- ja vesiturbiineihin. Mobil DTE Oil -nimisarjan öljyt valmistetaan korkean jalostusasteen perusöljyistä, ja niiden lisäaineistus varmistaa erittäin hyvän kemiallisen ja termisen vakauden, nopean ja täydellisen vedenerottumisen sekä erinomaisen suojan emulsionmuodostusta vastaan. Öljyt suojaavat erinomaisesti ruostumiselta ja korroosiolta (myös suolaveden aiheuttamalta), minkä lisäksi niillä on erinomainen kulumisenestokyky. Öljyillä on korkea viskositeetti-indeksi, mikä varmistaa, ettei öljykalvon paksuus juurikaan muutu eri lämpötiloissa ja että tehohävikki on mahdollisimman pieni käynnistysvaiheessa. Öljyillä on erinomaiset  ilmanerottumisominaisuudet, minkä ansiosta öljyyn päässyt ilma erottuu nopeasti, mikä ehkäisee pumppujen toimintahäiriöitä. 

Mobil DTE Oil -nimisarjan öljyt on valittu teollisuuden lukuisiin käyttökohteisiin pitkän käyttöikänsä, suojaavien ominaisuuksiensa ja poikkeuksellisen monikäyttöisyyden ansiosta. Mobil DTE Oil -nimisarjan öljyt sopivat erityisesti höyry- ja vesiturbiineihin, joissa käytetään roiske-, kylpy- ja rengasvoitelujärjestelmiä, sekä kaikkiin muihin jatkuvatoimisiin kiertovoitelujärjestelmiin, jotka sisältävät pumppuja, venttiilejä ja lisälaitteita. Tuotesarjaa suositellaan vierintä- ja liukulaakeiden sekä lieriövaihteistojen jatkuvaan voiteluun. Niitä käytetään myös menestyksellisesti rotaatioilmakompressorisovelluksissa ja mäntätyyppisissä maakaasukompressoreissa samoin kuin tyhjiöpumpuissa. Niiden hyvä maine perustuu useiden vuosikymmenien menestykseen ja tyytyväisiin käyttäjiin.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE -sarjan öljyt tunnetaan kautta maailman poikkeuksellisista ominaisuuksista, tjak-osaamisesta ja maailmanlaajuisesta teknisestä tuesta. Mobil DTE Oil -nimisarja on valittu lukuisiin käyttökohteisiin öljyjen poikkeuksellisen monikäyttöisyyden ansiosta. Mobil DTE Oil -nimisarjan öljyillä on erinomainen maine höyry- ja vesiturbiinien (myös vaihteistolla varustettujen turbiinien) kiertovoitelujärjestelmissä sekä lukuisissa lisälaitteissa. Koska koneiden rakenteet muuttuvat ja käyttöolosuhteet ovat yhä vaativampia, tutkijoidemme haasteena on ymmärtää muutosten asettamat uudet vaatimukset voiteluaineelle, jotta tuotteiden erinomainen monipuolisuus säilyy. Mobil DTE Oil -nimisarjassa tämä on johtanut hapettumiskestävyyttä merkittävästi parantavien korkealuokkaisten perusöljyjen käyttöön sekä ainutlaatuiseen lisäaineistukseen, joka takaa näiden öljyjen erittäin monipuolisen suorituskyvyn. Mobil DTE Oil -nimisarjan öljyillä on seuraavia etuja:

OminaisuudetEdut
Erinomainen hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakaus, ehkäisee sakan- ja lakanmuodostustaPidentää öljyn käyttöikä kiertovoitelujärjestelmässä ja alentaa öljynvaihtokustannuksia.
 Vähentää odottamattomia seisokkeja ja alentaa kunnossapidon kustannuksia..
Erinomaiset vedenerottumisominaisuudetParantaa toiminnan tehokkuutta.
Erittäin hyvä suoja kulumista vastaanPidentää laitteiden käyttöikää, vähentää huollon tarvetta ja seisokkeja..
Pitkäaikainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaanPidentää laitteiden käyttöikää, vähentää huollon tarvetta ja seisokkeja.
Alhainen vaahtoamistaipumus ja nopea ilmanerottuminenAlhainen vaahtoamistaipumus ja nopea ilmanerottuminen
Erittäin monikäyttöinen, sopii lukuisiin käyttökohteisiinYksinkertaistaa varastointia ja alentaa kustannuksia.

 

Käyttö

Mobil DTE Oil -nimisarjan öljyt ovat huippuluokan kiertovoiteluöljyjä, jotka on tarkoitettu pitkää öljyn käyttöikää vaativiin järjestelmiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Voimatuotannossa ja laivoissa toimivien höyryturbiinien, vesiturbiinien ja joidenkin kaasuturbiinien kiertovoitelujärjestelmät, mukaanlukien pumput, venttiilit ja lisälaitteet.
  • Liuku- ja vierintälaakereiden sekä lieriövaihteistojen jatkuva voitelu.
  • Roiske-, kylpy- ja rengasvoidellut turbiinit, muut turbiinien mekaaniset voitelujärjestelmät.
  • Kohtuullisilla paineilla toimivat hydrauliikat.
  • Ilmaa, maakaasua ja inerttejä kaasuja käsittelevät kompressorit ja tyhjiöpumput, joiden poistolämpötila ei ylitä 150 °C

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil DTE Oil -nimisarja  täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:Mobil DTE LightMobil DTE MediumMobil DTE Heavy MediumMobil DTE Heavy
DIN 51515-1: 2010-02X
DIN 51517-2: 2009-06X
DIN 51524-1: 2006-09X
JIS K-2213 Type 2 w/Additives (1983)X 

 

Mobil DTE Oil -nimisarja on seuraavien valmistajien hyväksynnät:Mobil DTE LightMobil DTE MediumMobil DTE Heavy MediumMobil DTE Heavy
ABB Turbo HZTL 90617   X 
ABB Turbo HZTL 90572  X 

 

ExxonMobil suosittelee Mobil DTE Oil -nimisarja käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:Mobil DTE LightMobil DTE MediumMobil DTE Heavy Medium Mobil DTE Heavy
GE GEK 46506DX   
GE GEK 27070X   
GE GEK 28143AXX  

 

Tyypilliset arvot

Mobil DTE Oil LightMediumHeavy MediumHeavy
ISO VG -luokka324668100
Viskositeetti, ASTM D 445    
cSt @ 40°C31,044,565,195,1
cSt @ 100°C5,56,98,710,9
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270102989592
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-18-15-15-15
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92218221223237
Ominaispaino, g/cm³ @15°C, ASTM D 40520,850,860,870,88
TOST, ASTM D 943, tuntia 2 NN5000450035002800
Ruosteenestokyky, ASTM D 665,    
Tislattu vesiPassPassPassPass
MerivesiPassPassPassPass
Vedenerottuminen, ASTM D 1401, minuuttia, 3 ml emulsio @ 54°C15152030
Kuparikorroosiotesti, ASTM D 130, 3 h @ 121°C1B1B1B1B
Vaahtoaminen, ASTM D 892, Seq I tendenssi/pysyvä, ml/ml20/050/050/050/0
Ilmanerottuminen, ASTM D 3427, 50°C, minuuttia2348

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil -logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

07-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading