Mobil Almo 500 -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Ilmatyökaluöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil Almo 500 -sarjan öljyt ovat erittäin laadukkaita ja suorituskykyisiä öljyjä, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti paineilmalla toimivien kallioporakoneiden voiteluun sekä maanalaisissa kaivoksissa että avolouhoksissa. Mobil Almo -sarjan öljyt valmistetaan korkealaatuisista perusöljyistä ja lisäaineista, joilla saadaan aikaan erinomainen kemiallinen vakaus sekä hyvä suoja kulumista ja korroosiota vastaan. Öljyjen tarttuvuus on optimaalinen, ja tästä huolimatta niiden emulgoivuus riittää sitomaan ilmavirran sisältämän kosteuden, mikä vähentää veden aiheuttamaa kulumista ja korroosiota. Öljyt eivät muodosta kumimaista sakkaa, joka voisi haitata venttiilien toimintaa. Mobil Almo 500 -sarjan öljyillä on hyvät metallin kostutusominaisuudet ja ne säilyttävät yhtenäisen öljykalvon myös kosteissa olosuhteissa. Nämä sekä hyvät EP-ominaisuudet parantavat voitelutulosta ja pidentävät laitteiden käyttöikää.Mobil Almo 500 -sarjan öljyillä on korkea viskositeetti-indeksi ja matala jähmepiste, mikä varmistaa hyvän voitelun paineilman laajenemisesta johtuvissa matalissa lämpötiloissa sekä ehkäisee jään muodostumista. Lisäksi öljyt muodostavat yhtenäisen öljykalvon porakoneen osiin, jotka toimivat korkeissa lämpötiloissa. Öljyt muodostavat erittäin vähän sumua.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Almo 500 -sarjan öljyjen tasapainoiset ominaisuudet pidentävät koneiden käyttöikää ja pienentävät kunnossapitokustannuksia. Öljyt antavat erinomaisen suojan kulumista vastaan, ja niiden voiteluominaisuudet säilyvät märissäkin olosuhteissa. Tämä vähentää kulumista ja suojaa ruostumiselta ja korroosiolta. Öljyjen hyvä kemiallinen vakaus vähentää sakanmuodostusta, mikä vähentää koneiden huoltotarvetta.

Ominaisuudet Edut ja hyödyt
Hyvä kemiallinen vakaus Vähentää sakanmuodostusta.Parantaa venttiilien toimintaa.
Tarkkaan harkitut emulsio-ominaisuudet Tehokas voitelu märissäkin olosuhteissa.
Korkea viskositeetti-indeksi Hyvä voitelu sekä matalissa että korkeissa lämpötiloissa.
Erinomainen kuormankanto- ja kulumisenestokyky Vähentää osien kulumista.Pidentää laitteiden käyttöikää.Pienentää kunnossapitokustannuksia.
Erittäin hyvä tarttuvuus Suojaa metallipintoja korroosiolta.Vahva öljykalvo kaikissa olosuhteissa.
Hyvä suoja ruostumista ja korroosiota vastaan Pidentää koneiden käyttöikää.Parantaa koneiden suorituskykyä.

 

Käyttö

Mobil Almo 500 -sarjan öljyjä suositellaan kaikkiin paineilmalla toimiviin kallioporakoneisiin ja ilmatyökaluihin, joita käytetään maanalaisissa kaivoksissa, avolouhoksissa ja maanrakennusteollisuudessa sekä muussa teollisuudessa. Niitä voidaan käyttää sekä isku- että rotaatiotyyppisissä koneissa. Viskositeettiluokan voi valita siten, että öljy sopii ympärivuotiseen käyttöön, vaikka ympäristön lämpötila vaihtelisi erittäin paljon.

  • Paineilmalla toimivat kallioporakoneet, joita käytetään maanalaisissa kaivoksissa ja avolouhoksissa.
  • Paineilmalla toimivat porakoneet ja iskuvasarat, joita käytetään tie- ja rakennustyömailla.
  • Louhosten kallioporakoneet.
  • Teollisuuden paineilmakäyttöiset isku- että rotaatiotyyppiset koneet ja käsityökalut.

 

Tyypilliset arvot

Mobil Almo 524 525 527 530 532
ISO VG -luokka 32 46   220 320
Viskositeetti, ASTM D 445          
cSt @ 40°C 32 46 100 220 320
cSt @ 100°C 5.5 7,3 11,5 19,7 24,9
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 108 105 102 100 99
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -21
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92, min 170 188 220 220 232
Ominaispaino, g/cm³ @ 15,6°C, ASTM D 4052 0,880 0,883 0,899 0.898 0,902

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

11-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading