Mobil DTE™ FM -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Elintarviketeollisuuden voiteluöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ FM -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä ja monikäyttöisiä voiteluöljyjä, jotka täyttävät elintarvike- ja pakkausteollisuuden koneiden asettamat vaatimukset. Öljyillä on NSF H1 -hyväksyntä, minkä lisäksi ne täyttävät USA:n Food and Drug Administration Title 21 CFR 178.3570 -vaatimukset käyttöön kohteissa, joissa on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen mahdollisuus. Mobil DTE FM -sarjan öljyt valmistetaan ISO 22000 -sertifioiduissa tuotantolaitoksissa, jotka täyttävät myös ISO 21469 -standardin, mikä auttaa varmistamaan tuotteen korkean laatutason säilymisen.

Nämä korkealaatuiset öljyt ovat mauttomia ja hajuttomia, ja ne valmistetaan myrkyttömistä, NSF/FDA hyväksytyistä elintarvikelaatuisista lisäaineista ja perusöljyistä. Lisäaineistuksen ansiosta öljyt suojaavat hyvin kulumiselta ja ruostumiselta, minkä lisäksi niillä on erinomainen hapettumiskestävyys. Öljyt auttavat pitämään järjestelmät puhtaina, ja ne pidentävät öljyn ja suodattimien käyttöikää sekä suojaavat laitteita optimaalisesti. Mobil DTE FM -sarjan öljyt ovat erinomaisia vaihteisto-, laakeri- ja kiertovoiteluöljyjä. Lisäksi ne täyttävät kriittisten hydrauliikkajärjestelmien asettamat vaatimukset, kuten pienillä välyksillä toimivat servoventtiilit ja tarkat NC-työstökoneet. Öljyt täyttävät lukuisten järjestelmä- ja komponenttivalmistajien asettamat suorituskykyvaatimukset, ja ne ovat yhteensopivia useiden metallien kanssa.

Mobil DTE FM -sarjan öljyjen korkea luokitus FZG-hammaspyörätestissä osoittaa, että ne suojaavat erinomaisesti kulumiselta ja naarmuuntumiselta. Siksi niitä voidaan käyttää myös hammaspyöriä ja laakereita sisältävissä järjestelmissä. Perusöljyjen luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi varmistaa poikkeuksellisen hyvät ominaisuudet laajalla lämpötila-alueella.

 

Edut ja ominaisuudet

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Myrkytön koostumusVoidaan käyttää elintarvikkeiden valmistuksessa ja pakkaamisessa
Erittäin hyvä suoja kulumista vastaanVähentää kulumista. Pidentää laitteiden käyttöikää
Erinomainen hapettumiskestävyysPidentää öljyn ja laitteiden käyttöikää. Pidentää suodattimien käyttöikää
Erittäin hyvä suoja korroosiota vastaanEhkäisee hydrauliikkajärjestelmien sisäisen syöpymisen. Vähentää kosteuden haittavaikutuksia. Suojaa useista metalleista valmistettuja järjestelmiä korroosiolta
Täyttää lukuisten koneiden asettamat vaatimuksetSama tuote sopii useisiin käyttötarkoituksiin. Pienentää varastoinnin tarvetta. Ehkäisee väärien voiteluaineiden käyttöä
Erittäin hyvät ilmanerottumisominaisuudetVähentää vaahtoamista ja sen haittavaikutuksia
Erittäin hyvät vedenerottumisominaisuudetSuojaa järjestelmiä, joissa esiintyy pieniä vesimääriä. Suuret vesimäärät erottuvat nopeasti

 

Käyttö

  • Sopii elintarviketeollisuudessa, kalanjalostuksessa ja lihanpakkauksessa käytettävien koneiden voiteluun.
  • Erinomaisia vaihteisto-, laakeri-, kiertovoitelu- ja hydrauliikkaöljyjä.
  • Kompressorit ja tyhjiöpumput, joilla käsitellään ilmaa ja inerttejä kaasuja.
  • Sumuvoitelulaitteet.
  • Järjestelmät, jotka vaativat suurta kuormankantokykyä ja hyvää suojaa kulumista vastaan.
  • Koneet, joissa käytetään useista eri metalleista valmistettuja osia.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil DTE FM -sarja täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:Mobil DTE FM 32Mobil DTE FM 46Mobil DTE FM 68
FDA 21 CFR 178.3570XXX

 

Mobil DTE FM -sarja on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:Mobil DTE FM 32Mobil DTE FM 46Mobil DTE FM 68
NSF H1XXX
NSF Rekisteröinti numero130662123225123227

 

Tyypilliset arvot

Mobil DTE FM324668
ISO VG -luokka324668
ASTM D 445   
cSt @ 40°C31,945,568,5
cSt @ 100°C5,56,88,7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270106105101
Ominaispaino, kg/l @ 15,6°C, ASTM D 4.520,8620,8680,873
Kuparikorroosio, ASTM D 1301A1A1A
Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D 665PassPassPass
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-12-9-12
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92212226228
FZG-testi, DIN 51354, Fail Stage1112+12+
Neljän kuulan koe, kuluminen, ASTM D 4172, 20kg, 54°C, 1800 rpm, 1h, naarmu ø-mm0,250,250,25

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading