Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40  

Mobil Industrial, Finland

Kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 on erittäin suorituskykyinen kaasumoottoriöljy, joka on ensisijaisesti kehitetty nykyaikaisiin nelitahtimoottoreihin, joiden polttoaineena käytetty kaatopaikkakaasu sisältää epäpuhtauksia, kuten vetysulfidia, halogeeneja tai siloksaaneja. Öljyn huolellisesti tasapainotettu koostumus mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit, ehkäisee tuhka- ja hiilikarstan muodostumista ja tarjoaa erinomaiset kulumisen- ja naarmuuntumisenesto-ominaisuudet.

 

Edut ja ominaisuudet

  • Erinomainen hapettumis- ja nitrautumiskestävyys sekä terminen vakaus, mikä auttaa pidentämään öljyn kestoikää, edistää moottorin puhtautta, pienentää suodatinkustannuksia ja vastustaa sakan muodostumista.
  • Erinomainen kulumisenestokyky vähentää moottorin osien kulumista, vähentää raskaasti kuormitettujen kaasumoottoreiden sylinteriseinämien naarmuuntumista ja antaa erinomaisen suojan moottorin sisäänajossa. 
  • Erinomainen puhtaanapitokyky suojaa sylintereiden yläosia ja venttiilijärjestelmää, minkä ansiosta moottori pysyy puhtaampana ja öljynsuodattimien kestoikää pitenee.
  • Optimaalinen emäsluku ja emäsvaranto suojaa nelitahtimoottorien venttiili-istukoita ja -pintoja, parantaa sytytystulppien toimintaa ja vähentää ennenaikaisen sytytyksen aiheuttamaa tehohävikkiä.

 

Käyttö

  • Moottorit, joiden polttoaine sisältää muita syövyttäviä aineita, kuten TOHCl (organohalidien kokonaismäärä klorideina), kuten kaatopaikka- tai biomassakaasut.
  • Kaasumoottorit, joiden polttoaine sisältää kohtuullisia määriä vetysulfidia (H2S).
  • Kipinäsytytteiset nelitahtiset kaasumoottorit, joilla on hyvin pieni öljynkulutus.
  • Nopeat ja keskinopeat, katalysaattorilla varustetut nelitahtimoottorit, joissa edellytetään vähän tuhkaa sisältävää moottoriöljyä.
  • Rikkiä tai halogeeniyhdisteitä sisältävää maakaasua käsittelevät mäntäkompressorit.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 605 Ultra 40 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:

CATERPILLAR

 

Mobil Pegasus 605 Ultra 40 on seuraavien valmistajien hyväksymä:

GE Waukesha Engine Landfill Gas Applications

MWM GmbH TR 0199-99-2105

GE JENBACHER TI 1000-1109 (B-luokan polttoainekaasu, Sarjat 2 & 3)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (B-luokan polttoainekaasu, Sarjat 4A, 4B & 4C)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (B-luokan polttoainekaasu, Sarja 6 versioon E saakka)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (C-luokan polttoainekaasu, Sarjat 2 & 3)

GE JENBACHER T 1000-1109 (C-luokan polttoainekaasu, Sarjat4A & 4B)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (C-luokan polttoainekaasu, Sarja 6 versioon E saakka)

GE JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalysaattori) -hyväksytty)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines ( CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Pegasus 605 Ultra 40
SAE Greade 40
Viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40 ºC 137,5
cSt @ 100 ºC 15,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 110
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874 0,6
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 5,3
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -21
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 268
Ominaispaino kg/l @ 15,6 ºC, ASTM D 4052 0,85

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading