Mobil SHC Pegasus™  

Mobil Industrial, Finland

Tuotekuvaus

Mobil SHC Pegasus™ on sarja uudentyyppisiä, edistynyttä teknologiaa käyttäviä maakaasumoottoriöljyjä, jotka on kehitetty antamaan paras mahdollinen suoja nykyaikaisille suuritehoisille ja vähäpäästöisille nelitahtimoottoreille, minkä lisäksi ne mahdollistavat polttoainekulutuksen pienentämisen. Mobil SHC Pegasus on uusin lisä edistyneen teknologian Mobil Pegasus maakaasumoottoriöljyjen sarjassa, jotka takaavat hyvän suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja suuremman tuottavuuden.

Mobil SHC Pegasus -öljyissä käytetään korkealaatuisten perusöljyjen ja edistyneen lisäaineistuksen yhdistelmää, joiden avulla saavutetaan poikkeuksellinen hapettumis- ja nitrautumiskestävyys sekä terminen vakaus, mikä puolestaan mahdollistaa jopa kolme kertaa pidemmät öljynvaihtovälit verrattuna perinteisiin kaasumoottoriöljyihin.  Mobil SHC Pegasus -öljyjen tarkkaan tasapainotettu koostumus suojaa poikkeuksellisen hyvin raskaasti kuormitettuja venttiilikoneistoja, mäntiä, sylinteriseiniä, laakereita ja hammaspyöriä naarmuuntumiselta ja kulumiselta ja säilyttää samanaikaisesti yhteensopivuutensa katalysaattorimateriaalien kanssa.Öljyn puhtaana pitävät ominaisuudet vähentävät hiilikarstan ja lakan muodostumista, mikä minimoi öljynkulutuksen ja pitää moottorin puhtaampana myös pidennetyillä öljynvaihtoväleillä.  Pidemmät öljynvaihtovälit voivat alentaa käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

Polttoaine voi olla suurin kuluerä missä tahansa sovelluksessa.  Mobil SHC Pegasus mahdollistaa polttoaineen kulutuksen vähentämisen.  Kattavat ja tilastolliset varmennetut puolueettomat laboratoriokokeet, penkki- ja kenttätestit osoittavat, että Mobil SHC Pegasus auttaa vähentämään polttoaineen kulutusta jopa 1,5 % tavallisiin maakaasumoottoriöljyihin verrattuna.*

Yhdessä ExxonMobilin sovellusosaamisen ja teknisen asiantuntemuksen kanssa Mobil SHC Pegasus auttaa käyttäjiä pitämään moottorit käynnissä pidempään, puhtaampina ja luotettavampina sekä vähentämään polttoaineen kulutusta, lisäämään tuottavuutta ja pienentämään ekologista jalanjälkeä.

 

Edut ja ominaisuudet

Energieeffizienz-Logo

* - Mobil SHC Pegasus -öljyn polttoainetehokkuutta on verrattu ainoastaan ExxonMobilin tavanomaisten SAE 40 -maakaasumoottoriöljyjen suorituskykyyn. Mobil SHC Pegasus -öljyssä käytetty teknologia mahdollistaa valvotuissa olosuhteissa jopa 1,5 %:n parannuksen vakiomaakaasumoottoreiden polttoainehyötysuhteeseen verrattuna Mobil Pegasus 1005 ja 805 -öljyihin. Hyötysuhteen parannus voi vaihdella, riippuen käyttöolosuhteista. Tämän tuotteen hyötysuhdetta parantavien ominaisuuksien perusteena ovat asiaankuuluvien teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaan suoritetut testit. Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä osoitteeseen TechDeskEurope@exxonmobil.com

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Pegasus on johtava tuote Mobil SHC -tuotemerkin teollisuusvoiteluaineiden ryhmässä, joka tunnetaan innovatiivisuudesta, teknologiajohtajuudesta ja korkeasta suorituskyvystä.

Mobil SHC Pegasus tarjoaa seuraavat edut ja mahdolliset hyödyt:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Vähentää polttoaineen kulutusta Patentoitu teknologia vähentää polttoaineen kulutusta jopa 1,5 % tavanomaisiin maakaasumoottoriöljyihin verrattuna*
Pidempi öljyn kestoikä Pidentää öljynvaihtovälejä; vähentää öljynvaihtotarvetta, pienentää öljyn ostomääriä, vähentää jäteöljy- ja työmäärää, mikä auttaa alentamaan käyttökustannuksia ja parantamaan moottorin käytettävyyttä. Moottorin parempi käytettävyys parantaa tuottavuutta.
Hyvä puhtaanapitokyky Auttaa ehkäisemään sakan ja karstan muodostumista palotilaan ja mäntiin ja maksimoi moottorin tehokkuuden ja käyttövarmuudeen. Auttaa ehkäisemään sakan muodostumista lämmönvaihtimissa ja maksimoi lämmöntuotannon.
Pieni öljynkulutus Vähäinen haihtuvuus minimoi sakan ja karstan muodostumisen moottorissa ja pakokaasujärjestelmässä, mikä pidentää katalysaattorin kestoikää ja pidentää lämmönvaihtimen puhdistusvälejä. Vähentää öljyn lisäystarvetta ja hankintamääriä.
Korkealuokkainen kulumissuoja Ehkäisee kriittisten moottorinosien kulumista  Ylläpitää moottorin käyttövarmuutta ja suorituskykyä.

 

Käyttökohteet

Mobil SHC Pegasus -öljyjen käyttökohteita ovat:

  • Turboahdetut, vapaasti hengittävät, nopeat ja keskinopeat nelitahtimoottorit, jotka edellyttävät matalatuhkaisia moottoriöljyä.
  • Laihalla polttoaineseoksella toimivat ja stokiometriset nelitahtimoottorit, joita käytetään suurella kuormituksella ja korkeissa lämpötiloissa.
  • Nopeakäyntiset nelitahtiset kaasumoottorit, joita käytetään kombituotannossa.
  • Katalysaattorilla varustetut maakaasumoottorit.
  • Kaasumoottorit, jotka toimivat kaasuilla joiden H2S-pitoisuus on alhainen. Kysy laitevalmistajalta tarkempia ohjeita polttoainekaasu- ja öljynvaihtovälisuosituksista.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

ExxonMobil suosittelee Mobil SHC Pegasus –öljyä käytettäväksi seuraavissa kohteissa:  
Caterpillar (Hyväksyntä) X

 

Mobil SHC Pegasus has the following builder approvals: Mobil SHC Pegasus
Waukesha Commercial Quality Natural Gas APG 1000 Approval
X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil SHC Pegasus   
SAE-luokka 30
Viskositeetti, ASTM D 445  
mm²/s @ 40 °C 65
mm²/s @ 100 ºC 10,5
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 162
TBN, mg KOH/g 5
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -42
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 255
Ominaispaino @ 15.6 °C, ASTM D4052, kg/l 0,842
Tuhkapitoisuus, paino-% ASTM D 874 0.5

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.          


Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

02-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading