Mobil Vactra™ Oil -numerosarja  

Mobil Industrial, Finland

Johdevoiteluöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil Vactra™ Oil -numerosarjan öljyt ovat huippuluokan johdevoiteluöljyjä, jotka täyttävät kaikki nykyaikaisten tarkkustyöstökoneiden asettamat vaatimukset työstötarkkuuden, lastuamisneste-erottuvuuden ja koneiden suojauksen osalta.

Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyt on kehitetty korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyksellisistä lisäaineista, mikä antaa hallitut kitkaominaisuudet, yhteensopivuuden vesipohjaisten lastuamisnesteiden kanssa sekä hyvän korroosiosuojan työkappaleille ja koneille. Ainutlaatuinen lisäaineistus varmistaa poikkeukselliset kitkaominaisuudet monentyyppisillä johdemateriaaleilla, mukaan lukien teräs/teräs ja teräs/muovi -pinnat, mikä vähentää värinää ja stick-slip-ilmiötä. Tämä mahdollistaa pehmeän ja tasaisen liikkeen halutuilla liikenopeuksilla, mikä parantaa työstökoneen tuottavuutta ja tarkkuutta auttaen pidentämään työkalun kestoikää ja parantamaan työkappaleen pinnanlaatua. Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyt on optimoitu erottumaan useista vesipohjaisista lastuamisnesteistä, ja samalla ne vähentävät emäksisten lastuamisnesteiden aiheuttamaa korroosiota voideltavilla pinnoilla.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyt on kehitetty ja erityisesti suunniteltu antamaan työstökoneille lisäsuojaa ja täyttämään liukujohteiden asettamat tiukat vaatimukset. Öljyillä on erinomainen voitelevuus ja suuri kuormankantokyky, mikä merkittävästi parantaa korkealaatuisten kappaleiden tuotantoa. Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyt erottuvat nopeasti vedestä ja monista vesipohjaisista lastuamisnesteistä, mikä vähentää voitelu- ja lastuamisnesteiden sekoittumisesta aiheutuvia ongelmia. Tämä pidentää sekä öljyn että lastuamisnesteen käyttöikää ja parantaa niiden suorituskykyä.

Edut ja mahdolliset hyödyt

OminaisuudetEdut
Valvotut kitkaominaisuudetVähentää stick-slip-ilmiötä; mahdollistaa jatkuvan tarkan työstönParantaa työkappaleiden pinnanlaatua ja vähentää hävikkiä.Auttaa vähentämään kulumista.
Yhteensopiva eri materiaalien kanssaSoveltuu useille eri johdemateriaaleille, mikä mahdollistaa tuoterationalisoinnin
Erottuvuus vedestä ja vesipohjaisista lastuamisnesteistäAuttaa parantamaan useiden vesipohjaisten lastuamisnesteiden käyttöikää ja suorituskykyä
TarttuvuusEstää öljyn huuhtoutumisen kriittisiltä pinnoiltaPidentää vesipohjaisten jäähdytysnesteiden käyttöikää.
Kestävä suoja ruostumista ja korroosiota vastaanAuttaa vähentämään veden ja vesipohjaisten lastuamisnesteiden aiheuttamaa johteiden kulumista ja huoltotarvettaPitää johteet ja muut voideltavat osat puhtaina.Pidentää suodattimien vaihtoväliä.

 

Käyttö

Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyjä suositellaan työstökoneiden johdejärjestelmien voiteluun.  Ne soveltuvat kaikkille valurauta-, teräs- ja ei-metallisille johdemateriaaleille. Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyjä voi levittää käsin, painevoitelulaitteilla tai kiertovoitelujärjestelmällä.  Ne soveltuvat myös työstökoneiden kohtuullisesti kuormitettuihin hydrauliikkoihin ja hammasvälityksiin.

  • Mobil Vactra Oil -numerosarjan tuotteet soveltuvat käytettäväksi sovelluksissa, joissa on vaatimuksena Fives Cincinnati -spesifikaatiot P53, P47 ja P50.
  • Mobil Vactra Oil No. 1 ja No. 2 -öljyä suositellaan pienten ja keskisuurten työstökoneiden vaakajohteisiin. Ne soveltuvat myös suurten koneiden kiertovoitelujärjestelmiin ja hydrauliikkaöljyksi pienitehoisiin järjestelmiin.
  • Mobil Vactra Oil No. 3 ja No. 4 -öljyjä suositellaan yleensä suuriin työstökoneisiin, joissa johdekuormitukset ovat suuria ja joissa vaaditaan suurta työstötarkkuutta. Öljyjä suositellaan myös pysty- ja viistojohteille, joissa öljyn valuminen voi aiheuttaa ongelmia. Lisäksi niitä suositellaan työstökoneiden kohtuullisesti kuormitettuihin vaihteistoihin.
  • Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyillä voidaan voidella kuularuuveja, lineaarijohteita, karoja ja siirtoruuveja.
  • Mobil Vactra Oil -numerosarjan öljyjä suositellaan käyttökohteisiin, joissa tavanomaisen öljyn sekoittuminen vesipohjaiseen lastuamisnesteeseen lyhentäisi nesteen käyttöikää.

 

Tyypilliset arvot

Mobil Vactra OilNo. 1No. 2No. 3No. 4
ISO VG -luokka3268150220
Viskositeetti, cSt @ 40 C, ASTM D4453268156221
Leimahduspiste, ASTM D92, °C216228248240
Pour Point, ASTM D97, °C-30-18-6-3
Kuparikorroosiotesti, ASTM D 130C, 3 h1B1B1B1B
Ruosteenestokyky, ASTM D 665Bläpäiseeläpäiseeläpäiseeläpäisee
FZG-kuormitus, ISO 14635, Vaurioluokka13131313

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

06-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading