Mobilarma MT, LT, SF  

Mobil Industrial, Finland

Ruosteenestoaineita

Tuotekuvaus

Mobilarma -kirjainsarja on ryhmä liuotinpohjaisia suorituskykyisiä ruosteenestoaineita. Mobilarma -sarja yhdistää erinomaisen korroosiosuojan ja ympäristön huomioimisen lukuisissa sovelluksissa, käyttökohteissa ja olosuhteissa.

Mobilarma MT ja Mobilarma LT perustuvat huolella valittuihin korkean leimahduspisteen omaaviin liuottimiin ja uudenaikaisiin, teknisesti edistyksellisiin korroosionestoaineisiin.  Korkean leimahduspisteen omaavat liuottimet lisäävät peittokapasiteettia ja vähentävät öljynkulutusta.  Mobilarma –sarjan tuotteet eivät sisällä bariumia. Mobilarma SF on mineraaliöljypohjainen ruosteenestoaine, jota käytetään yleensä levyteräksen suojaamiseen.

Edut ja ominaisuudet

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Korkean leimahduspisteen omaavia, kapean tislausalueen liuottimiaPieni haihtuvuus pienentää öljyn kulutusta ja parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä
Poistaa tehokkaasti vettä ja estää korroosiotaPoistaa kosteuden komponenteista ja antaa pitkäaikaisen suojan ruostetta ja korroosioita vastaan
Parannettu peittokapasiteettiTehokkaampi tuotteen käyttö ja pienempi kulutus
MonikäyttöisyysVarastonhallintaa yksinkertaistuu. Voidaan käyttää useissa sovelluksissa erilaisia levitysmenetelmiä käyttäen
Ohut, läpikuultava vahva kalvoHelpottaa komponenttien merkintöjen lukemista.

Käyttökohteet

Mobilarma MT on monikäyttöinen ruosteenestoaine, joka tarjoaa keskipitkän suoja-ajan rauta- ja seoskappaleille varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se soveltuu erityisen hyvin pitkälle koneistetuille tarkkuusosille, joissa paksu kalvo ei ole suotavaa.

Mobilarma LT on yleiskäyttöön tarkoitettu ruosteenestoaine, joka tarjoaa keskipitkästä pitkään suoja-ajan rauta- ja seoskappaleille. Se soveltuu erityisen hyvin monen tyyppisten varaosien, esim. moottorin osien, autonosien sekä myös ruiskupuristettujen kappaleiden ja  koneistettujen pintojen suojaukseen varastoinnin aikana. Suojakalvo on erityisen tehokas happamissa ja muissa syövyttävissä olosuhteissa.

Mobilarma MT ja LT tuotteet levitetään parhaiten kastamalla kappaleet mutta ne voidaan myös kaataa, ruiskuttaa tai sivellä suojattavalle pinnalle. Tarvittaessa sarjan tuotteet voidaan poistaa pinnalta vetykarbonaattiliuottimilla tai soveltuvilla emäksisillä puhdistusaineilla.

Mobilarma SF on teräslevyjen, kelojen, vaijereiden ja palkkien ruosteenestoaine, joka parantaa voitelua ja tarttuvuutta kelauksen ja suoristuksen aikana. Öljyä voidaan käyttää kastamiseen mutta se voidaan myös kaataa, ruiskuttaa tai elektrostaattisesti levittää suojattavalle pinnalle


Tyypilliset ominaisuudet

TestiMenetelmäYksikköMobilarma MTMobilarma LTMobilarma SF
Ulkonäkö Visuaalinen  Kirkas tummanruskea Kirkas tummanruskea Ruskea neste
Kalvotyyppi Visuaalinen  Ohut rasvamainen Vahamainen öljy Öljy
Ominaispaino DIN 12185 g/cm³ 0,813 0,845 0,880
Kinemaatttinen viskositeetti 40 °C:ssa DIN 3104  1,8 4,4 33
Leimahduspiste DIN 2719 °C 55 min 65 160
Kalvon paksuus   µm 0,8 4,0 3,2
Suoja-aika sisällä   kk 9 max 24 max  
Suoja-aika ulkona   kk 2 max 12 max  


Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading