Mobilgear 600 XP -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Vaihteistoöljyjä

Tuotekuvaus

Mobilgear 600 XP -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä vaihteistoöljyjä, joilla on erinomaiset korkeapaineominaisuudet ja hyvä kuormankantokyky. Ne on tarkoitettu kaikenlaisiin suljettuihin vaihteistoihin, joissa käytetään kierto- tai roiskevoitelujärjestelmää. Mobilgear 600 XP -sarjan voiteluöljyt on suunniteltu ennakoimaan vaihteistoteknologian muuttuvia tarpeita. Vaihteistoteknologian kehitystrendi on kohti pienempiä yksiköitä vastaavalla tehotasolla. Tämä tehosuhteen nousu asettaa vaihteistoöljyille entistä kovempia vaatimuksia. Mobilgear 600 XP –sarjan öljyt on suunniteltu antamaan kuormitusta vastaava lisäsuoja vaihteistolle, laakereille ja tiivisteille.

Mobilgear 600 XP –sarja on suunniteltu suojaamaan hammaspyöriä kulumiselta alusta lähtien. Mikroskooppinen kuluminen, jota kutsutaan mikropittingiksi, voi johtaa huomattaviin hammaspyörävaurioihin. Mobilgear 600 XP -sarja ylittää teollisuuden asettamat vaatimukset laakereiden kulumissuojalle.  Mobilgear 600 XP –sarjan öljyt antavat jopa 15-kertaisen kulumissuojan teollisuusnormina käytettävän FAG FE8 testin mukaan. Mobilgear 600 XP –sarjan tasapainotettu koostumus pystyy tarjoamaan maksimaalisen suojan kulumista ja korroosiota vastaan ja samalla säilyttämään yhteensopivuuden tavanomaisten vaihteistojen tiivistemateriaalien kanssa. Mobilgear 600 XP auttaa pitämään vaihteiston tiivisteet kunnossa ehkäisten siten öljyvuodot sekä kontaminaation ulkopuolelta. Mobilgear 600 XP pystyy parantamaan laitteiden luotettavuutta, lisäten siten tuottavuutta suojaamalla vaihteistoja, laakereita ja tiivisteitä.

Mobilgear 600 XP –sarjan öljyjä suositellaan käytettäväksi teollisuuden suljetuissa suora- ja vinohampaisissa lieriöhammasvaihteissa sekä kartiohammasvaihteistoissa, joissa käytetään kierto- tai roiskevoitelua ja joissa öljyn säiliölämpötila on enintään +100°C. Ne soveltuvat erinomaisesti raskaasti kuormitetuille ja iskukuormitetuille vaihteistoille. Mobilgear 600 XP –öljyt sopivat myös hyvin moniin merenkulun vaihteistosovelluksiin. Niitä voidaan käyttää myös vaihteettomissa kohteissa. Näitä ovat mm. raskaasti kuormitetut ja hidaskäyntiset liuku- ja vierintälaakerit.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilgear 600 XP –sarjan öljyt ovat Mobil-merkkisten teollisuusvoiteluaineiden johtava tuoteryhmä, joilla on innovatiivisuuden ja korkean suorituskyvyn maine. Nämä mineraalipohjaiset tuotteet on suunniteltu korkealuokkaisiksi teollisuuden vaihteistoöljyiksi, jotka täyttävät viimeisimmät teollisuusstandardit ja monikäyttöisinä soveltuvat voitelemaan monen tyyppisiä teollisuuden ja merenkulun koneistoja.

Mobilgear 600 XP -sarjan edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Parempi suoja hammaspyörille mikropittingia vastaan Pienempi vaihteiston ja laakereiden kuluminen vähentää odottamattomia seisokkeja.
Vähemmän kulumisesta aiheutunutta jätettä Jopa 22 % pidempi laakereiden kestoikä, mikä vähentää laakereiden vaihtokustannuksia ja lisää tuottavuutta.
Parempi laakereiden kulumissuoja. Laakereiden pidempi kestoikä lisää tuottavuutta.
Erinomainen yhteensopivuus useimpien tiivistemateriaalien kanssa. Vähemmän vuotoja ja kontaminaatioita, sekä pienempi öljynkulutus, mikä auttaa vähentämään huoltotarvetta. Vaihteistojen luotettavuus paranee ja tuottavuus kasvaa.
Erinomainen öljyn hapettumisen ja lämpöhajoamisen vastustuskyky. Auttaa pidentämään voiteluaineen käyttöikää, mikä alentaa voiteluaine- ja voiteluhuoltokustannuksia sekä vähentää huoltoseisokkeja.
Ehkäisee hyvin sakan- ja karstan muodostumista. Puhtaammat järjestelmät ja vähäisempi huollon tarve.
Soveltuu moneen käyttöön Monikäyttöisyyden ansiosta tarvitaan vähemmän voiteluainelaatuja, mikä alentaa hankinta- ja varastointikustannuksia ja vähentää väärän voiteluöljyn käytön riskiä.
Optimaalinen suoja teräksen ruostumista ja korroosiota vastaan sekä kuparin ja pehmeiden metalliseosten korroosiota vastaan Erinomainen suoja koneen osille, alentuneet huolto- ja korjauskustannukset
Ehkäisee vaahdon ja emulsion muodostumista Tehokas voitelu ja ongelmaton toiminta veden tunkeutumiselle tai vaahtoamiselle alttiissa järjestelmissä.

 

Käyttökohteet

Mobilgear 600 XP –voiteluöljyjä käytetään lukuisissa teollisuuden ja merenkulun sovelluksissa, erityisesti lieriö-, ruuvi-, kartio- ja kierukkavaihteistoissa. Tyypillisiä sovelluksia ovat mm.:

  • Teollisuusvaihteistot kuljettimissa, täryttimissä, kuivaimissa, ruiskupuristimissa, puhaltimissa, sekoittimissa, puristimissa, pulppereissa, pumpuissa (mukaan lukien öljylähdepumput), seuloissa ja muissa vaativissa sovelluksissa.
  • Merenkulun vaihteistot mukaan lukien pääkäytöt, sentrifugit sekä kansilaitteet, kuten taljat, vinssit, nosturit, kääntölaitteet, pumput, hissit ja peräsinlaitteet.
  • Vaihteettomia käyttökohteita ovat mm. akselikytkimet, ruuvit ja hitaat, raskaasti kuormitetut liuku- ja vierintälaakerit.
  • Siemens AG on hyväksynyt Mobilgear 600 XP 100, 150, 220, 320, 460 ja 680 -öljyt käytettäväksi Flender-vaihteistoissa

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilgear 600 XP täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:

68

100

150

220

320

460

680

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

X

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

X

 

 

Mobilgear 600 XP on seuraavien valmistajien hyväksynnät: Mobilgear 600 XP 68 Mobilgear 600 XP 100 Mobilgear 600 XP 150 Mobilgear 600 XP 220 Mobilgear 600 XP 320 Mobilgear 600 XP 460 Mobilgear 600 XP 680
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-a, Flender Code No.   A17 A16 A15 A14 A13 A12
Mueller Weingarten DT 55 005   CLP 100 CLP 150 CLP 220 CLP 320 CLP 460  

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilgear 600 XP Mobilgear 600 XP 68 Mobilgear 600 XP 100 Mobilgear 600 XP 150 Mobilgear 600 XP 220 Mobilgear 600 XP 320 Mobilgear 600 XP 460 Mobilgear 600 XP 680
ISO VG -luokka 68 100 150 220 320 460 680
Viskositeetti, ASTM D 445              
mm²/s @ 40 ºC 68 100 150 220 320 460 680
mm²/s @ 100 ºC 8,8 11,2 14,7 19,0 24,1 30,6 39,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 101 97 97 97 97 96 90
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -24°C
-24°C
-24°C
-18°C
-15°C
-15°C
-9°C
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 230 230 230 240 240 240 285
Ominaispaino @15.6°C ASTM D 4052, kg/l 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91
FZG Mikropitting, FVA 54, Fail Stage / luokitus   10 / korkea 10 / korkea 10 / korkea 10 / korkea 10 / korkea 10 / korkea
FE 8 kulumistesti, DIN 51819-3, D7,5/80-80. Laakerirullan kuluminen, mg 2 2 2 2 2 2 2
Timken OK kuorma, ASTM D 2782, kg (lb) 65 65 65 65 65 65 65
4-kuulan koe, EP-testi, ASTM D2783,              
Hitsautumiskuorma, kg 200 200 250 250 250 250 250
Kuorma/kulumisindeksi, kgf 47 47 47 48 48 48 48
FZG Scuffing-testi, DIN 51354, Fail Stage              
A/8,3/90 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+
A/16,6/90   12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+
Ruosteenestokyky, ASTM D665, merivesi Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee
Kuparikorroosio, ASTM D130, 3 h @ 100 ºC 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Demulsibiliteetti, ASTM D1401, aika 3ml emulsion muodostumiseen, minuuttia @ 82 ºC 30 30 30 30 30 30 30
Vaahtoamistesti, ASTM D892, tend/pysyvä, ml/ml Sekvenssi 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Sekvenssi 2 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading