Univis HVI -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Hydrauliikkaöljyjä

Tuotekuvaus

Univis HVI -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, kulumista vähentäviä hydrauliikkaöljyjä, joilla on poikkeuksellisen korkea viskositeetti-indeksi. Öljyjen koostumus on valittu siten, että niiden viskositeettiominaisuudet säilyvät hyvin laajalla käyttölämpötila-alueella. Koska Univis HVI -öljyjen viskositeetti pysyy hyvin vakaana, niitä suositellaan hydrauliikkajärjestelmiin, joissa käyttölämpötila vaihtelee paljon. Hydrauliikkaöljyn viskositeetin vaihtelu aiheuttaa ongelmia monissa tällaisissa järjestelmissä, koska hydrauliikan toiminnan  tarkkuus riippuu viskositeetin vakaudesta. Univis HVI -öljyillä on erinomaiset virtausominaisuudet kylmissä olosuhteissa, minkä lisäksi ne kestävät leikkausvoimia ja ehkäisevät viskositeetin alenemista. Tämä auttaa säilyttämään hydrauliikkajärjestelmän tehon ja vähentää pumppujen sisäisiä vuotoja korkeissa käyttölämpötiloissa ja paineissa. Lisäksi nämä laadukkaat hydrauliikkaöljyt suojaavat korkeapaineisia siipi-, mäntä- ja hammaspyöräpumppuja erittäin hyvin kulumiselta. Univis HVI -öljyillä on erinomainen hapettumiskestävyys, mikä vähentää sakanmuodostusta ja parantaa pumppujen ja venttiilien toimintavarmuutta. Öljyt on kehitetty yhteistyössä suurimpien laitevalmistajien kanssa, minkä ansiosta ne täyttävät vaativien hydrauliikkajärjestelmien sekä korkeapaineisten ja suuritehoisten pumppujen asettamat tiukat vaatimukset. Lisäksi öljyt täyttävät hydrauliikkajärjestelmien muiden osien asettamat kriittiset vaatimukset.

Edut ja ominaisuudet

Univis HVI -öljyjen viskositeetti on erittäin vakaa laajalla lämpötila-alueella. Öljyjen erinomainen hapettumiskestävyys pidentää öljyn ja suodattimien käyttöikää ja auttaa pitämään järjestelmät puhtaina. Öljyt suojaavat hyvin kulumiselta, minkä lisäksi ne muodostavat vahvan öljykalvon. Tämä parantaa koneiden suorituskykyä, vähentää odottamattomia seisokkeja ja auttaa tehostamaan tuotantoa. Öljyillä on hallitut vedenerottumisominaisuudet: siksi ne toimivat hyvin järjestelmissä, joihin on päässyt pieniä vesimääriä, ja toisaalta suuret vesimäärät erottuvat hyvin nopeasti. Univis HVI -öljyillä on seuraavia etuja:

 • Poikkeuksellisen korkea viskositeetti-indeksi ja erittäin vakaa viskositeetti parantavat koneiden tarkkuutta ja pienentävät rasituksia.
 • Erittäin matala jähmepiste varmistaa öljyn juoksevuuden kylmissä olosuhteissa.
 • Sopivat erittäin kylmissä olosuhteissa toimiviin hydrauliikkajärjestelmiin, kuten pakastamoissa toimivat laitteet sekä liikkuva kalusto, joka toimii erittäin kylmässä ilmastossa.
 • Viskositeetin vakaus, nopea ilmanerottuminen, alhainen vaahtoamistaipumus ja hyvä vedenerotuskyky parantavat hydraulijärjestelmän suorituskykyä ja toimintavarmuutta.
 • Poikkeuksellisen hyvä suojaus ruosteelta ja korroosiolta vähentää kosteuden haittavaikutuksia järjestelmän osille.
 • Erinomainen hapettumiskestävyys vähentää sakanmuodostusta ja parantaa venttiilien toimintavarmuutta.

Käyttö

 • Laajalla lämpötila-alueella käytettävät hydraulijärjestelmät, joissa öljyn viskositeetin vaihtelu aiheuttaisi ongelmia.
 • Hydrostaattiset vaihteistot ja vaimennussylinterit.
 • Pienitehoiset tarkkuusinstrumentit ja mekanismit, joissa voiteluaineen paksuuntuminen kasvattaisi momenttia.
 • Pienillä välyksillä toimivat ohjausventtiilit, joissa sakanmuodostus aiheuttaisi ongelmia.
 • Järjestelmät, joissa käynnistyslämpötila on matala ja käyttölämpötila korkea.
 • Järjestelmät, jotka vaativat suurta kuormankantokykyä ja hyvää suojaa kulumista vastaan.
 • Käyttökohteet, jotka vaativat hyvää suojaa ruostumiselta ja korroosiolta, esim. järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä.

Tyypilliset arvot

Univis HVI 13 HVI 26
ISO VG -luokka
Viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40°C 13,5 25,8
cSt @ 100°C 5,3 9,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 404 376
Kinemaattinen viskositeetti @ -40°C, ASTM D 445, cSt 371 896
Kuparikorroosio, ASTM D 130 1A 1A
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -60 -60
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 101 103

 


Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

06-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading