Mobil Gear Oil FE 75W  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Autojen manuaalivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil Gear Oil FE 75W on erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on valmistettu korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä ja edistyneiden lisäaineiden sekoituksesta täyttämään Peugeotin ja Citroënin spesifikaatiot. Mobil Gear Oil FE 75W on erityisesti valmistettu PSA:n (Peugeot / Citroën) integroiduilla tasauspyörästöillä varustetuille manuaalivaihteistoille. Tämä tuote korvaa täysin Mobil Gear Oil BV 75W-80 -öljyn.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Gear Oil FE 75W kestää korkeita lämpötiloja ja suojaa hapettumiselta. Mobil Gear Oil FE 75W tarjoaa erinomaisen kylmäjuoksevuuden ja sujuvan vaihteiden vaihdon. Mobil Gear Oil FE 75W tarjoaa polttoainetaloudellisia etuja (*) verrattuna Mobil Gear Oil BV 75W-80 -öljyyn (PSA tehdastäyttö referenssi B71 2330) säilyttäen saman kestävyyden.

(*) PSA Peugeot Citroën:in arvioima polttoainetaloudellinen hyöty 0,45 % MVEG-syklissä MC-, BE- ja ML-vaihteistoissa verrattuna Mobil Gear Oil BV 75W-80 -öljyyn.

 

Käyttö

Mobil Gear Oil FE 75W on ainoa ensitäyttö-öljy kaikissa Peugeotin ja Citroënin PSA-malleihin Europassa asennettuihin manuaalivaihteistoihin. Se on myös täysin yhteensopiva vanhempien mallien vaihteistojen kanssa ja soveltuu käytettäväksi kaikissa nykyisissä eurooppalaisissa Peugeotin ja Citroënin manuaalivaihteistoissa.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Gear Oil FE 75W täyttää tai ylittää vaatimukset:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2310

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Gear Oil FE 75W  
SAE-luokka75W
Kinemaattinen viskositeetti, cSt/100 °C,  ASTM D4456,4
Kinemaattinen viskositeetti, cSt/40 °C,  ASTM D44535
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270 134
Jähmepiste, °C, ASTM D97-45
Ominaispaino 15,6 °C, kg/l, ASTM D40520,882

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading