MOBILUBE PTX 75W-90  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Akseliöljy

Tuotekuvaus

Mobilube PTX on SAE 75W-90 -luokan monikäyttöinen vaihteistoöljy. Se on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky erityisesti Porsche 911:n vaihteistoihin ja taka-akseleihin. Se tarjoaa matalien lämpötilojen juoksevuuden ja korkeiden lämpötilojen vakauden varmistaen erinomaisen kulumissuojan voimansiirtoakseleissa lukuisissa eri käyttöolosuhteissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Öljyn valmistuksessa käytetään synteettisten perusöljyjen ja tarkkaan harkitun, erittäin suorituskykyisen lisäaineistuksen yhdistelmää. Öljy on suunniteltu täyttämään Porschen juoksevuusvaatimukset alhaisissa lämpötiloissa. Se tarjoaa myös erinomaisen yhteensopivuuden synkronoinnin kanssa sekä joustavan vaihteiston toiminnan, säilyttäen samalla erinomaisen kulumissuojan.

Mobil PTX tarjoaa seuraavat edut:

  • Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, vaihtaminen helpompaa kuin perinteisillä SAE 80W-90 ja 75W-90 -öljyillä.
  • Erinomainen synkronoinnin yhteensopivuus / kestävyys.
  • Hyvä terminen vakaus / hapettumiskestävyys.
  • Erinomainen kulumissuoja ankarissa käyttöolosuhteissa.


Luokitukset ja hyväksynnät

MOBILUBE PTX 75W-90 on seuraavien valmistajien hyväksymä:

 

Hyväksytty TE-ML 11

X

 


ExxonMobilin mukaan Mobilube PTX 75W-90 on seuraavaa laatutasoa: 
API GL-4 X
API GL-5 X


Tyypilliset ominaisuudet

MOBILUBE PTX 75W-90

 

Viskositeetti

 

mm²/s @ 100°C

14,5

mm²/s @ 40°C

77,6

Viskositeetti-indeksi

195

Leimahduspiste, °C

226

Jähmepiste, °C

-60

Tiheys kg/m3

849

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil- ja Pegasus -logot ovat ExxonMobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

04-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading