Mobil ATF 134  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil ATF 134 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on valmistettu valikoiduista HVI-perusöljyistä. Sitä suositellaan käytettäväksi Mercedeksen automaattivaihteistoissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil ATF 134 öljyn valmistuksessa on käytetty viimeisimmän teknologian mukaisia lisäaineita ja tarkoin valikoituja HVI-perusöljyjä. Öljyllä on erinomainen terminen kestävyys ja kulumisenestokyky sekä erittäin hyvät kylmäominaisuudet. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt 
Erinomainen pumpattavuus ja nopea öljyn kierto matalissa lämpötiloissa. Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet 
Parannetut kulumisenesto-ominaisuudet Parantaa kulumissuojaa ja pidentää vaihteiston käyttöikää. 
Valmistettu vastaamaan uusimpia kitkavaatimuksia. Vaihteiston toiminta sujuvaa koko käyttöiän ajan. 
Erinomainen suoja korkeissa lämpötiloissa tapahtuvaa öljyn hajoamista vastaan. Pidennetyt huoltovälit 

 

Käyttökohteet

Mobil ATF 134 -öljyä suositellaan käytettäväksi viimeisimmän sukupolven Mercedes Benzin 7-portaisissa automaattivaihteistoissa. Se on hyväksytty MB 236.14

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil ATF 134 -öljyllä on seuraavien laitevalmistajien hyväksynnät:   
MB-Approval 236.14

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil ATF 134  
Väri, DIN ISO 2549Punainen
Viskositeetti , DIN 51 562-1 
cSt @ 40°C29,6
cSt @ 100°C6,5
Viskositeetti -40 °C:ssa, DIN 51398 mPa s8500
Jähmepiste, °C, DIN ISO 3016-51
Leimahduspiste , °C, DIN ISO 2592200
Viskositeetti-indeksi, DIN ISO 2909185

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ja Delvac (sekä kaikki muut tavaramerkit) ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading