Mobil Outboard Plus  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Erittäin suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy perämoottoreihin

Tuotekuvaus

Mobil Outboard Plus on erittäin suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy, joka on tarkoitettu useimmille tehokkaille, vesijäähdytteisille, kaksitahtisille perämoottoreille. Mobil Outboard Plus pitää sekä moottorin että ympäristön puhtaana. Mobil Outboard Plus on esiohennettu, jotta se sekoittuisi paremmin polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Outboard Plus valmistetaan erittäin puhtaista tavanomaisista mineraaliöljyistä ja tuhkattomista lisäaineista, jotka suojaavat moottoria erinomaisesti pakokaasujärjestelmässä muodostuvalta sakalta sekä korroosiolta ja kulumiselta. Lisäksi öljy vähentää sytytystulppien likaantumista ja liian aikaista sytytystä, mikä parantaa moottorin luotettavuutta. Öljy sopii erinomaisesti sekä uusiin että vanhoihin kaksitahtimoottoreihin. Tärkeimpiä etuja ja ominaisuuksia::

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, ehkäisee sakanmuodostustaMoottori pysyy puhtaampana, mikä vähentää männänrenkaiden takertumista ja sylinteriseinien hankautumista. Pidentää moottorin käyttöikää ja parantaa toimintavarmuutta.
Erinomainen suoja kulumista vastaanPidentää kriittisten osien ja moottorin käyttöikää.
Erinomainen suoja korroosiota vastaanPidentää moottorin käyttöikää
Puhtaampi palamistulos ja vähemmän sakanmuodostusta palokammioissaVähentää sytytystulppien likaantumista ja sakanmuodostusta pakokaasujärjestelmään. Ehkäisee liian aikaista sytytystä, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, parantaa polttoainetaloutta.
Hyvät ominaisuudet sekä alhaisissa että korkeissa lämpötiloissaLaaja käyttölämpötila-alue.
Myrkytön merieliöilleEi vahingoita vesistöjä.

 

Käyttökohteet

  • ExxonMobil suosittelee Mobil Outboard Plus -öljyä kaikkiin uudenaikaisiin, tehokkaisiin, vesijäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin, minkä lisäksi se sopii myös pieniin ja vanhoihin ulkolaitamoottoreihin. ExxonMobil suosittelee öljyä myös seuraavien valmistajien kaksitahtimoottoreihin: Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan ja Tohatsu. Mobil Outboard Plus -öljyä suositellaan käyttökohteisiin, jotka vaativat NMMA TC-W, TC-WII tai TC-W3 luokituksen mukaista öljyä.

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Outboard Plus täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: 
API TCX
NMMA TC-W3X

 

Tyypilliset arvot

Mobil Outboard Plus 
Viskositeetti, ASTM D 445 
mm²/s @ 40 ºC52,9
mm²/s @ 100 ºC8,8
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874N/A
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97-36
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92114
Ominaispaino @15 ºC kg/l, ASTM D 4052N/A
VäriPunainen

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva sekä Mobil Outboard Plus ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

03-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading