Mobil Delvac™ 1 ATF  

Mobil Commercial Vehicle Lube, Sweden

Syntetisk automatväxellådsolja med avancerad teknologi

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Synthetic ATF är en helsyntetisk olja som rekommenderas av Allison Transmission, Inc. och är godkänd enligt specifikationen Allison TES-295.  Oljan är framtagen för att uppfylla de höga kraven för moderna automatiska transmissioner i tung drift. Den syntetiska basoljans sammansättning möjliggör utmärkta prestanda även under de svåraste driftsförhållanden. Den ger enastående växlings- och kraftöverföringsprestanda. Jämfört med konventionella ATF-oljor skyddar det höga viskositetsindexet och stabiliteten hos Mobil Delvac Synthetic ATF mot termiskt nedbrytning vid höga driftstemperaturer, samtidigt som den ger enastående prestanda även vid minusgrader.

 

Egenskaper och fördelar

Den avancerade teknologin bakom Mobil Delvac Synthetic ATF ger längre bytesintervaller, beständiga och varaktiga friktionsegenskaper och goda lågtemperatureregenskaper. Dessutom förbättrar den transmissionens hållbarhet och renhet överlag. Nyckelegenskaper och fördelar inkluderar

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Förbättrade, varaktiga friktionsegenskaper. Hjälper till att förbättra och förlänga transmissionens effektivitet och ger smidig växling.
Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet. Håller transmissionen ren, vilket förlänger dess livslängd och prestanda även under svårare driftsförhållanden. 
Utmärkt filmstyrka och slitageskyddande egenskaper. Betydande slitageminskning och lång transmissionslivslängd.
Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer. Ger en snabb och pålitlig smörjning vid temperaturer ner till –54 °C.
Utmärkt skjuvstabilitet. Leder till att viskositeten bibehålls även vid mycket tung användning och höga driftstemperaturer.  
Kompatibel med mineralbaserade ATF-oljor Mindre bekymmer vid påfyllning av olja och utmärkt läckagekontroll med olika tätningsmaterial. 

 

Användningsområden

Mobil Delvac Synthetic ATF rekommenderas av ExxonMobil för användning i moderna, högpresterande lastbilar, bussar, fritidsfordon, dragbilar, skåpbilar och övriga fordon som kräver prestandanivå enligt Allison TES-295.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac Synthetic ATF har följande maskinbyggares godkännanden: 
Allison TES-295 (AN - 051005)X
MB-Approval 236.91X
ZF TE-ML 04D/ 14C/ 16M/ 20CX
Voith Turbo H55.633639X
Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118- Extended DrainX

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac Synthetic ATF 
Viskositet, ASTM D 445 
mm²/s vid 40 °C39
mm²/s vid 100 °C7.3
Brookfield-viskositet, ASTM D 5293 
cP vid -40 °C8400
Viskositetsindex, ASTM D 2270168
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-54
Flampunkt, °C, ASTM D 92236
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 40520.85
FärgRöd

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (SDB) följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala försäljningskontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.  

Mobil, Delvac, Mobil –logotypen och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2016

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typiska egenskaper är typiska för de värden som fås inom normala produktionstoleranser och representerar inte en specifikation.  Variationer, som inte påverkar produktens prestandaegenskaper, kan förekomma inom normal tillverkning och mellan olika tillverkningsplatser.  Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel. Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga lokalt. För mer information, kontakta din lokala ExxonMobil representant eller besök www.exxonmobil.com.    
ExxonMobil består av ett flertal dotterbolag och filialer, många med namn som innefattar Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Inget i detta dokument är avsett att åsidosätta eller ersätta lokala affärsenheters enskildhet. Ansvaret för all lokal verksamhet förblir hos de lokala ExxonMobil dotterbolagen.

Loading