Chainsaw Oil  

Mobil Industrial, Sweden

Produktbeskrivning

Chainsaw Oil har utvecklats speciellt för smörjning av kedjor och svärd på moderna motorsågar. Utvalda mineralbasoljor kombineras med specialtillsatser för att ge ett gott skydd mot slitage, rost och korrosion. Chainsaw Oil har god flytbarhet vid låga temperaturer, vilket gör den lämplig för utomhusbruk också under vintern.

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

God vidhäftning vid metallytor

Stannar väl på plats på sågkedjor och svärd och ger optimal livslängd åt komponenter

Utmärkt skydd mot slitage, rost och korrosion

Bidrar till ökad livslängd för kedja och svärd och sänker underhållskostnader genom att slitagerelaterade skador minskas

Låg flytpunkt

Försäkrar flytbarhet även vid låga driftstemperaturer för bättre effektivitet

Användningsområden

Chainsaw Oil kan användas i handmotorsågar samt i maskindrivna motorsågar i enlighet med tillverkarens specifikationer. Den lämpar sig för smörjning av kedjor, glidskenor och svärd i industriella tillämpningar, där det krävs ett smörjmedel med god vidhäftning, skydd mot slitage, rost och korrosion, samt låg flytpunkt.

Typiska egenskaper

Chainsaw Oil

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt@40°C

87

cSt@100°C

11

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-24

Flampunkt, °C, ASTM D 92 min.

220

Densitet @ 15,6ºC, kg/l, ASTM D4052

0.877

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logotypen och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2018

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typiska egenskaper är typiska för de värden som fås inom normala produktionstoleranser och representerar inte en specifikation.  Variationer, som inte påverkar produktens prestandaegenskaper, kan förekomma inom normal tillverkning och mellan olika tillverkningsplatser.  Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel. Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga lokalt. För mer information, kontakta din lokala ExxonMobil representant eller besök www.exxonmobil.com.    
ExxonMobil består av ett flertal dotterbolag och filialer, många med namn som innefattar Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Inget i detta dokument är avsett att åsidosätta eller ersätta lokala affärsenheters enskildhet. Ansvaret för all lokal verksamhet förblir hos de lokala ExxonMobil dotterbolagen.

Loading