Mobil ATF 220  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Sweden

Olja för automatiska transmissioner

Produktbeskrivning

Mobil ATF 220 är en högpresterande olja för automatiska transmissioner i äldre fordon som motsvarar specifikationen Dexron IID.  Den används även som hydraulvätska i speciella tillämpningar.

 

Egenskaper och Fördelar

Mobil ATF 220 är formulerad av högkvalitativa, konventionella basoljor vilka kombinerats med ett särskilt additivsystem i vilket ingår viskositetsindexförbättrare, antioxidanter och skumdämpare och som resulterar i en jämn och kontrollerad friktions-/nötningskaraktäristik.  Produkten ger användarna en härlig körupplevelse över ett brett område av varierande körförhållanden i bilar före 1994 års modell.  Nyckelegenskaper och fördelar innefattar:

Features Advantages and Potential Benefits
Hög värme- och oxidationsstabilitet Motstår bildning av harts, slam och avlagringar, vilket bidrar till att hålla transmissionerna rena och därmed till effektiv drift under oljans hela användningstid
Goda anti-wear-egenskaper Uppfyller slitagekravet, vilket leder till ökad livslängd för transmissionen
Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer Bidrar till förbättrade startprocedurer och ren, snabb smörjning vid låga omgivningstemperaturer
Effektiva skumdämpande egenskaper Jämn och bibehållen växlingskänsla samt minskad oljeförlust under svåra arbetsbetingelser
Kompatibel med alla konventionella tätningsmaterial som används i Typ IID-transmissioner Bevarar en effektiv läckagekontroll

 

Användningsområden

Mobil ATF 220 rekommenderas för vissa automatiska och manuella transmissioner i personbilar och lätta lastbilar vilkas prestanda motsvarar specifikationen Dexron IID, liksom för tillhörande styrservosystem.  Den lämpar sig även för användning i vissa specifika hydraulsystem i jordbruksutrustning och andra anläggningar som har liknande vätskekrav.  Användaren rekommenderas konsultera de av tillverkaren angivna kraven.  Andra användningsområden innefattar:

  • Transmissioner i terränggående fordon, styrservo och andra hydraulsystem som kräver en Dexron IID- eller Allison C-4-vätska.
  • Industriella hydraulsystem och -komponenter.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil ATF 220 innehar följande maskinbyggargodkännanden:  
MB-Approval 236.7 X
MAN 339 TYPE V-1 X
MAN 339 TYPE Z-1 X
VOITH TURBO H55.6335.xx X
ZF TE-ML-04D/11A/14A X

 

Enligt ExxonMobil har Mobil ATF 220 följande kvalitetsnivå:  
GM Dexron II X
Allison C-4 X
Renk Doromat X
Caterpillar TO-2 X
Ford ESR-M2C163-A X
GM Type A Suffix A X
Volvo 97340 X

 

Typiska egenskaper

Mobil ATF 220  
Viskositet, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 37
cSt @ 100ºC 7.0
Brookfield-viskositet, ASTM D 2983  
-cP @ -40ºC 33,000
Viskositetsindex, ASTM D 2270 153
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97 -44
Flampunkt, ºC, ASTM D 92 200
Densitet @15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.870
Färg Röd

 

Hälsa och säkerhet

Med underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används som avsett, och rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön vid omhändertagande av produkten.

Mobil-logotypen, Pegasus-designen är varumärken som tillhör ExxonMobil Corporation eller något av dess dotterbolag. - Dexron är ett varumärke som tillhör General Motors Corporation.

03-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typiska egenskaper är typiska för de värden som fås inom normala produktionstoleranser och representerar inte en specifikation.  Variationer, som inte påverkar produktens prestandaegenskaper, kan förekomma inom normal tillverkning och mellan olika tillverkningsplatser.  Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel. Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga lokalt. För mer information, kontakta din lokala ExxonMobil representant eller besök www.exxonmobil.com.    
ExxonMobil består av ett flertal dotterbolag och filialer, många med namn som innefattar Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Inget i detta dokument är avsett att åsidosätta eller ersätta lokala affärsenheters enskildhet. Ansvaret för all lokal verksamhet förblir hos de lokala ExxonMobil dotterbolagen.

Loading