MOBIL DELVAC XHP ESP FE 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Avanceret beskyttelse af motor og emissionssystem

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac XHPTM ESP FE 5W-30 er en dieselmotorolie med ekstra høj ydeevne, udviklet til at give effektiv beskyttelse og mulighed for brændstofbesparelse* i moderne, højtydende lavemissionsmotorer, som anvendes i krævende kørselsforhold.

 

Denne motorolie er specielt udviklet til at opfylde de seneste krav fra Volvo, Daimler, Detroit, Mack, Renault og Cummins til deres nyeste dieselmotorer.

 

Denne motorolie er formuleret med højkvalitets baseolier, der giver fremragende letflydenhed ved lave temperaturer, viskositetsstabilitet ved høje temperaturer og lav flygtighed. Baseolierne, additivsystemet og den reducerede filmviskositet (HT / HS) bidrager til potentiel forbedring af brændstoføkonomien. Det avancerede additivsystem er blevet udviklet af vore eksperter til at hjælpe med at give lang motorlevetid og opretholde effektiviteten af emissionsreducerende systemer, herunder dieselpartikelfiltre (DPF).

 

*Potentialet for forbedret brændstoføkonomi er baseret på erfaringerne opnået ved at sammenligne 5W-30 med en 10W-40 og 15W-40

 

Egenskaber og fordele

Højtydende, lavemissions dieselmotorer stiller betydeligt større krav til motorolier. Nye motorkonstruktioner, anvendelse af inter-coolere og turboladere øger den mekaniske og termiske belastning på olien. Teknologien i lavemissionsmotorer, såsom højere tryk i indsprøjtningssystemet, forsinket antændelsestidspunkt og efterbehandlingssystemer, stiller alle større krav til olien hvad angår oxidationsstabilitet, sodaflejring, fordampning og kompatibilitet med efterbehandlingssystemer. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30 giver fremragende ydeevne og beskyttelse af emissionssystemer udstyret med dieselpartikelfiltre. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Effektiv beskyttelse mod oliefortykkelse og olienedbrydning, aflejringer ved høje temperaturer samt slamdannelse

Bidrager til lang olielevetid i overensstemmelse med fabrikantens anbefalede olieskiftsintervaller

Medvirker til at forhindre fastsiddende stempelringe med forbedret motorbeskyttelse og -effektivitet til følge

Effektiv beskyttelse mod slid, cylinderpolering og korrosion

Medvirker til mindske slid ved krævende anvendelse, hvilket bidrager til lang motorlevetid

Glimrende flydeevne ved lave temperaturer

Bidrager til effektiv pumpbarhed og oliecirkulation, hvilket muliggør drift i koldt klima

Hjælper med at beskytte imod slid ved koldstart

Avanceret lav-asketeknologi

Medvirker til at forbedre effektivitet, og forlænge holdbarheden af emissionsreducerende systemer, som er udstyrede med dieselpartikelfiltre (DPF)

Avanceret formuleret viskositetsklasse

. SAE 5W-30

. Forskydningsstabilitet

. Meget lav flygtighed

Giver mulighed for reduceret brændstofforbrug sammenlignet med motorolier med højere viskositet uden at gå på kompromis med motorholdbarheden (potentiel brændstofbesparelse afhænger af køretøjstype og kørselsforhold)

Hjælper med at reducere risikoen for viskositetsnedbrud samt mindske olieforbrug under krævende drift ved høje temperaturer

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

 

     •  De nyeste Volvo-lastbiler og -busser, der kræver VDS-5 (D13 Euro 6D motorer)

     •  Mercedes-Benz-lastbiler og -busser, der kræver MB 228.61 godkendte smøremidler

         (OM 470 FE1 og OM 471 FE1 motorer samt krævende anvendelse for motorer OM

         470, OM 471 og OM 473)

     •  Renault-lastbiler og -busser, der kræver RLD-5 (DTi 13 Step-D motorer)

     •  Lastbiler og busser, der kræver API FA-4

 

"Denne olie er ikke godkendt af motorbyggerne som bagudkompatibel, så den kan ikke bruges i andre dieselmotorer."

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MB-godkendelse 228.61

VOLVO VDS-5

RENAULT LASTBILER RLD-5

MACK EOS-5

Detroit Detroit Fluids Specification 93K223

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API FA-4

Cummins CES 20087

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 5W-30

Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D4052

0,84

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

10

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

1

Noack Fordampning, masse%, ASTM D5800

10

CCS, viskositet, ved -30° C, mPa.s, ASTM D5293

4800

HTHS-Viskositet ved 150° C 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,0

Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896

12,4

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

56

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.