MOBILCUT 100NEW

Mobil industrial , Denmark

Vandbaseret skæreolie

Produktbeskrivelse

Mobilcut er Mobil Industrials serie af højtydende vandopløselige skæreolier. Mobilcut serien er ikke-klorholdige produkter formuleret med avancerede baseolier, additiver og emulgatorer, som giver pålidelig ydeevne til en bred vifte af metalbearbejdningsprocesser. Produkterne er udviklet til at virke sammen med vand af forskellig hårdhed og giver minimal skumdannelse samt langvarig korrosionsbeskyttelse af maskiner og komponenter. Med minimal vedligeholdelse og indbygget højt stabilitetsniveau, er Mobilcut produkterne udviklet til det moderne maskinværksted, hvor lang levetid, fremragende bearbejdningsydeevne, sundheds- og miljøhensyn er vigtige faktorer for øget produktivitet. Disse produkter leveres i koncentreret form og kræver blanding med vand på anvendelsesstedet. Alle Mobilcut produkterne er formaldehydfri.

Mobilcut 100-New er en konventionel mælkeagtig vandblandbar olie som let opløses i vand af forskellig kvalitet for at give stabile emulsioner. Mobilcut 100-New udviser god pH stabilitet og egner sig især til vand af højere hårdhedsgrad. Dens alsidige ydeevne gør den velegnet til universelle metalbearbejdnings- og slibeprocesser af stål og kobberlegeringer ved let til moderat metalbearbejdningsprocesser såsom fræsning, drejning, savning, udboring, boring og rivning.

 

Egenskaber og fordele

Mobilcut serien er udviklet til optimere produktiviteten i moderne maskinværksteder ved hjælp af produkternes højtydende egenskaber

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Danner stabile emulsioner og opløsninger

Let at anvende og letter vedligehold

Langsigtet Indbygget højt stabilitetsniveau

Forlænger batch-levetid og mindsker ubehagelig lugt

Minimal skumdannelse

Forbedret ydeevne, selv i højtrykssystemer

Modvirker dannelse af klæbrige aflejringer

Forbedrer maskinens renhed

Høj grad af korrosionsbeskyttelse

Mindsker omkostninger med maskinvedligeholdelse og ombearbejdning af emner

God udskillelse af småpartikler

Forbedrer filtrerbarhed og overfladefinish

Brede anvendelsesmuligheder

Mulighed for reduktion af antal produkter og derved reduktion af lagerbeholdning

Forenelig med højtydende vangeolier såsom Mobil Vactra Oil No Slideway

Nem separation og fjernelse af forurenende olierester

Neutral lugt

Forbedrer arbejdsmiljøet

 

Anvendelsesområder

Mobilcut 100-New: Universelle metalbearbejdnings- og slibeprocesser af stål og kobberlegeringer ved let til moderat metalbearbejdningsprocesser såsom fræsning, drejning, savning, udboring, boring og rivning. Opløsningen er en mælkeagtig emulsion. Mineralsk olieindhold er typisk 70 %. Optimal vandhårdhed på 10° til 25° dH med muligheden for at forhøje dette til 60° dH under bearbejdning. Refraktometer faktor på 1.0.

 

Anbefalet koncentration for typiske processer:

 

Stållegeringer - fræsning, drejning: 7-12 %

Kulstoflegeringer, krævende bearbejdning: 7-12 %

Bearbejdning af aluminium: 7-12 %

  

Typiske egenskaber

Egenskaber

Kinematisk viskositet ved 20° C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

120

Densitet ved 15° C, kg/m3, DIN EN ISO12185

907

pH-værdi, 5.0 % i 20° dH vand, DIN 51369

9

Udseende, AA.Lab.101

Brunlig væske

Udseende, 5.0 % i 20° dH vand, AA.Lab.101

Mælkeagtig

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2019

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.