PRIMETALS® GEAR OIL SERIES

Mobil industrial , Denmark

Førsteklasses Gearolier

 

Produktbeskrivelse

Primetals Gear Oils serien er højtydende gearolier med fremragende EP-egenskaber og belastningskapacitet, særligt udviklet til brug i lukkede gearsystemer i Primetals Technologies udstyr i stålvalseværker.  Primetals gearolier er formulerede til at imødegå den højere belastning der nu er på de nyeste geartyper ved at sikre ekstra beskyttelse af gear, lejer og pakninger, så vel som at beskytte tandhjul mod micropitting. 

Primetals gearolier overgår industrikravene for beskyttelse af gearlejer mod slid ved at tilbyde op til 15 gange så megen beskyttelse mod slid, når der måles med industriens standard målestok, FAG FE8-prøven.  Deres velafbalancerede formulering giver maksimal beskyttelse mod slid og korrosion og er samtidig forenelig med de mest anvendte materialer, som anvendes i gearkassers pakninger. Herved undgås olielækage og at støv og snavs trænger ind i gearet.

Primetals gearolier anbefales til cylindriske, skråtfortandede, og koniske lukkede gear i udstyr i Primetals Technologies stålværker, hvor der anvendes cirkulations- eller stænksmøring, og hvor olietemperaturen er op til 100 °C. De er specielt velegnede til gear, som arbejder under hård eller stødvis belastning.  Primetals gearolierne findes i tre viskositetsklasser.

 

Egenskaber og fordele

Primetals gearolierne benytter sig af den samme teknologi som findes i Mobilgear 600 XP seriens olier, hvis dokumenterede ydeevne har gjort dem til det foretrukne valg til Primetals Technologies udstyr verden over.  Disse højkvalitets mineraloliebaserede gearolier er udviklet til at opfylde de seneste industristandarder og er kendetegnet ved at være innovative and højtydende,  Primetals gearolier har følgende egenskaber og mulige fordele:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Forbedret modstandsdygtighed mod slid på tandhjul forårsaget af

micropitting

Mindsket slid på gear og lejer mindsker ikke-planlagt stoptid

Mindsket slid på tandhjul forårsaget af slidpartikler

Op til 22 % forbedring i levetid på lejer, reducerer udgifter til udskiftning af lejer og forbedrer produktivitet

Forbedret slidbeskyttelse af lejer

Forbedret levetid for lejer resulterer i højere produktivitet

Fremragende forenelighed med mange

pakningsmaterialer

Mindre lækage, olieforbrug og indtrængende snavs mindsker vedligeholdelsesudgifterne, sikrer pålidelig drift og øger produktiviteten

Fremragende modstand over for oxidation og

termisk nedbrydning af olien

Hjælper med at forlænge oliens levetid, så udgifter til olie og vedligeholdelse mindskes, og stoptid holdes nede

God modstandsdygtighed mod slamdannelse

og andre aflejringer

Renere systemer og mindre vedligeholdelse

Brede anvendelsesmuligheder

Færre olieklasser medfører reducerede udgifter til indkøb og oplagring, og mindre risiko for fejlanvendelse

Stor modstandsdygtighed over for rust og korrosion af stål og korrosion af kobber og lejemetaller

Fremragende beskyttelse af maskindele med mindskede vedligeholdelses- og reparationsomkostninger

Modstandsdygtighed over for skumdannelse og emulgering

Effektiv smøring og problemfri drift i nærværelse af vand og i udstyr, som har tendens til skumdannelse

 

Anvendelsesområder

Primetals gearolier finder bred anvendelse inden for industrien, især til cylindriske, skråtfortandede, koniske gear og snekkegear, herunder:

     • Industrigear anvendt i transportbånd, blæsere, blandeværk, presser, pumper ekstruderingsmaskiner, og andet svært udstyr

     • Non-gear anvendelser herunder akselkoblinger, skruer og hårdt belastede glidelejer og rulningslejer, som kører ved lav hastighed

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

150

220

320

AGMA 9005 E02

X

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)    X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

150

220

320

Viskositetsklasse

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Kobberkorrosion, 3 timer, 100° C, vurdering, ASTM D130

1B

1B

1B

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,89

0,90

EP-karakteristika, Timken OK Load, lb, ASTM D2782

65

65

65

Demulgeringstid ved 82º C, min. ASTM D1401

30

30

30

FE8 lejeslidtest, V50, mg, DIN 51819-3

2

2

2

FZG Micropitting, Belastningstrin, Vurdering, FVA 54

10/Høj

10/Høj

10/Høj

FZG test, sammenbrudsniveau, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod)

12+

12+

12+

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

240

240

Skumtendens, Sekvens I, Tendens/Stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skumtendens, Sekvens II, Tendens/Stabilitet, ml, ASTM D892

30/0

30/0

30/0

4-kugle EP-slidtest, Svejselast, kgf, ASTM D2783

47

48

48

4-kugle EP-slidtest, Last, kgf, ASTM D2783

250

250

250

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

14,7

19,0

24,1

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-24

-18

-15

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

Bestået

Bestået

Bestået

Viskositetsindeks, ASTM D2270

97

97

97

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

07-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.