Somentor™ EH og EL Serien

Mobil industrial , Denmark

Fuldt færdigblandede koldvalseolier af højeste kvalitet

Produktbeskrivelse

Somentor™ EH- og EL-serien er fuldt færdigblandede koldvalseolier af højeste kvalitet udviklet af baseolier af bedste kvalitet og omhyggeligt udvalgte tilsætningsstoffer, som forbedrer smøreevnen, bæreevnen og oxideringsstabiliteten under ekstreme koldvalseprocesser.  Somentor E-serien er beregnet til koldvalsning af både jernholdige og ikke-jernholdige metaller og giver uovertruffen fleksibilitet ved at tillade den bedst mulige ydelse, både hvad angår reduktion, hastighed og det overfladeskin, der opnås.

 

Karakteristika og fordele

Somentor EH- og EL-serie olier er udviklet til at give kvalitetsproduktion af koldvalsede emner fremstillet af stål med højt kulstofindhold, rustfrit stål, kobber og legeringer. Egenskaber og fordele inkluderer:

 • Specielle kemiske egenskaber tillader optimal ydelse hvad angår kapacitet, valsekraft og det overfladeskin, der opnås.
 • Glimrende filteregenskaber giver forlænget levetid
 • Minimal tendens til skumdannelse som følge af den gode kemiske- og oxidationsstabilitet
 • Effektive køleegenskaber opnået som følge af den lave viskositet og de glimrende smøreegenskaber.
 • Høj kemisk- og oxidationsstabilitet mindsker nødvendigheden af at genpåfylde tilsætniningsstoffer midt i arbejdsgangen, og kølebadets levetid forlænges derved også.
 • Det er muligt at tilpasse produktet til præcise eller mere krævende arbejdsgange ved at blande komplementære produkter.

 

Anvendelsesområder

Somentor EH og EL serien giver effektiv smøring og køling og filtrerer bedre under alle valseprocesser, selv under krævende forhold. Disse metalformningsolier anbefales til de følgende preocesser:

 • Koldvalsning af stål med højt kulstofindhold, rustfrit stål, kobber og legeringer
 • Kan anvendes med 4-hi og 6-hi valser, 20-hi multirullevalser og tandem multivalseprocesser.
 • Somentor EL 45/ EH 45 kan anvendes til kompensere for viskositetsforøgelse i hhv. Somentor EL 70/ EH 70 under service
 • Somentor EL-serien giver glimrende ydelse under skinnende anløbningsprocesser
 • Somentor EH 70 er anvendelig til rektifikationsprocesser og båndpolering
 • Somentor A-serien er anvendelig til brug i hydrauliske systemer, så kontaminering kan mindskes, afhængigt af, hvorvidt pumpen kan håndtere olier af lav viskositet.
 • Somentor E-serien er beregnet til brug i multivalse-back-up-lejesystemer, undtagen Somentor EH 45

 

Typiske egenskaber

Somentor EH Serien    
BetegnelseEH 45EH 70EL 45EL 70
UdseendeLys og klarLys og klarLys og klarLys og klar
Kinematisk viskositet, ASTM D 445    
mm/s ved 40°C4.27.534.27.3
mm/s ved 100°C    
Flydepunkt, °C, ASTM D 97-15-27-12-21
Flammepunkt, °C, ASTM D 92136158142158
Massefylde ved 15°C kg/l, ASTM D 4052830857823851
Neutraliseringsnummer, mgKOH/g‹0.05‹0.05‹0.05‹0.05
Saponifikationsnumber, mgKOH/g, ISO 6293303099

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.