Unirex™ S 2

Mobil industrial , Denmark

Smørefedt

Produktbeskrivelse

Unirex™ S 2 er et lithiumkompleks-smørefedt til høje temperaturer baseret på syntetisk polyolesterbaseolie med lav flygtighed tilsat additiver. Den er særligt egnet til anvendelse ved høje temperaturer og den anbefalede øvre driftstemperatur er 200 °C/392 °F baseret på ydeevne i henhold til ASTM D3336. Unirex S 2 har desuden god oxidationsstabilitet og gode korrosionsforebyggende egenskaber.

 

Egenskaber og fordele

Unirex S 2 er specielt udviklet til høje temperaturer, hvor mineraloliebaserede smøremidler ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Den ester-baserede baseolie har en lav flygtighed ved de involverede driftstemperaturer. Dette betyder, at smørefedtet har en lang levetid sammenlignet med et konventionelt mineraloliebaseret produkt. Unirex S 2 er egnet til drift ved høje temperaturer, hvor korte smøreintervaller ikke er muligt.

Dette produkt har følgende egenskaber:

  • Fremragende ydeevne ved høje temperaturer, smøreevne og slidbeskyttelse end konventionelt smørefedt.
  • Lav flygtighed af baseolien, hvilket bidrager til en lang levetid for smørefedtet og mulig forlængelse af smøreintervaller.
  • En øvre driftstemperatur på 200 °C /392 °F baseret på ydeevne i henhold til ASTM D3336 High Temperature Life.

 

Anvendelsesområder

Bemærkning ved anvendelse: Den ester-baserede baseolie med Unirex S 2 er ikke forenelig med mange almindelige elastomer-pakningsmaterialer. Den kan for eksempel have en blødgørende eller kvældende virkning på NBR-pakninger. Det anbefales at spørge producenten eller ExxonMobil-repræsentanten vedrørende pakningsforenelighed til den aktuelle anvendelse.

Unirex S 2 anbefales af ExxonMobil til hårdt belastede anvendelser, herunder:

  • Transportbåndslejer i brændingsovne og ovne
  • Lejer til støbesker på stålværker
  • Startkoblinger på jetfly
  • Kritiske lejer i ovne i glasfiberindustrien

 

Typiske egenskaber

EgenskabUnirex S 2
NLGI-klasse2
Fortykkelsesmiddel Li-kompleks
Farve, visuelt Orange/Brun 
Penetration, bearbejdet,, ASTM D 217, mm/10280
Dråbepunkt, ASTM D 2265, °C280
4-Ball Wear, scar diameter, ASTM D 2266, mm 0,60
Viskositet af baseolie ved 40 ºC, ASTM D 445, cSt 170
Olieseparation, ASTM D 1742, vægt-% 3
Levetid ved 204 ºC, ASTM D 3336, timer500
Korrosionsbeskyttelsestest, ASTM D 1743, vurderingOpfyldt
4-ball svejsebelastning ASTM D 2596, kg160

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.