Mobil Multipurpose ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Denmark

AUTOMATGEAROLIE MED FREMRAGENDE YDEEVNE

Produktbeskrivelse

Mobil Multipurpose ATF er en højtydende automatgearolie, der er udviklet til at imødekomme de krav der stilles i forbindelse med påfyldning ved service af mange køretøjer. Mobil Multipurpose ATF giver pålidelig ydeevne, herunder glat og ensartet gearskifte i alle vejrforhold samt universal smøring og beskyttelse af gearkomponenter. Brug af Mobil Multipurpose ATF kan give en pålidelig og længere levetid af automatgear og en jævn motorgang.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Multipurpose ATF er formuleret med udvalgte baseolier af høj kvalitet og et avanceret additivsystem, herunder særlige friktionsmodifikatorer og smøreevnefremmende additiver. Det er udviklet til at styre overgangen fra tyk oliefilm til tynd oliefilm, når køretøjets rem og kobling aktiveres under gearskifte. Mobil Multipurpose ATF sikrer et ensartet, gentageligt, glat gearskifte i en lang række kørselsforhold, temperaturer og gearkasser. Mobil Multipurpose ATF tilbyder også den oxidationsstabilitet, der kræves for at imødekomme de strengere krav til garantibeskyttelse, som gælder for de fleste nyere køretøjer. Væsentlige egenskaber og fordele omfatter:

  • Fremragende termisk og oxidationsstabilitet, som giver en langvarig og ensartet ydeevne for gearkassen
  • Friktionsmodifikatorer forbedrer gearkassens effektivitet og giver glat gearskifte
  • God oliefilmstyrke og anti-slid-egenskaber mindsker slid og opretholder levetiden af gearkassen
  • Fremragende egenskaber ved lave temperaturer gør opstart nemmere og forbedrer smøring ved lave omgivende temperaturer
  • Effektiv skumkontrol giver glat gearskifte og reducerer olietab under hård belastning 
  • Kompatibilitet med alle almindelige pakningsmaterialer hjælper med at kontrollere olielækage
  • Overholder de fleste krav som stilles til nye biler, hvilket giver brugertillid

 

Specifikationer og godkendelser

Mobil Multipurpose ATF har følgende fabrikantgodkendelser: 
Allison TES-389

 

Mobil Multipurpose ATF anbefales af ExxonMobil til anvendelser som kræver:
General Motors Dexron III H
Ford Mercon
Allison C-4

 

Typiske egenskaber

Mobil Multipurpose ATF 
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC32
cSt ved 100ºC7,0
Brookfield viskositet, ASTM D2983 
-cP ved  -40 ºC16.200
Viskositetsindeks, ASTM D 2270176
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97-51
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92182
Massefylde ved 15ºC, kg/l, ASTM D40520,860
FarveRød

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil-logotypen, Pegasus-designet og ATF er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.