Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Denmark

Højtydende motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 er en højtydende motorolie, som primært er beregnet til brug i Mercedes Benz (MB) køretøjer, hvor et Long Life produkt til forlænget serviceinterval er påkrævet.


Egenskaber og fordele

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 giver følgende egenskaber og fordele:

  • Tåler langvarig drift ved høje temperaturer uden oxideringsfortykkelse eller nedbrydning af olien.
  • Giver fremragende flydeevne ved lave temperaturer og dermed let opstart om vinteren med hurtig oliecirkulation i motoren.
  • Velegnet til brug i benzin- og visse dieselmotorer, i passagerbiler og lette kommercielle køretøjer.


Anvendelse

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 er udviklet på baggrund af de høje krav Mercedes Benz stiller til en motorolie. Olien giver fremragende ydeevne ved både lave og høje temperaturer og beskytter motoren mod slid og slamdannelse.


Specifikationer & godkendelser

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30  har de følgende fabrikantgodkendelser: 
Mercedes BenzMB-Godkendelse 229.5
MB-Godkendelse 229.3


Typiske egenskaber

Mobil Super 3000 Formula M 5W-300 
Viskositet, ASTM D445 
cSt ved 40ºC72.4
cSt ved 100º C12.2
Sulfateret aske, vægt%, ASTM D 8740.8
Fosfor0,08
Flammepunkt, °C, ASTM D 92212
Massefylde ved 15ºC, kg/l, ASTM D40520,85
Flydepunkt, °C, ASTM D 97-42


Sundhed & sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

02-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.