MOBILUBE HD SERIES

Mobil commercial-vehicle-lube , Finland

View the Mobilube HD Plus
Raskaankaluston vaihteistoöljyt

Tuotekuvaus

Mobilube HD -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, raskaaseen käyttöön tarkoitettuja vaihteistoöljyjä, jotka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistyksellisistä lisäaineista. Nämä öljyt on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. ExxonMobil suosittelee niitä käyttökohteisiin, joissa vaaditaan API GL-5 -luokan suorituskykyä.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset raskaat koneet asettavat suuria vaatimuksia vaihteiston ja vetopyörästön voitelulle. Suuremmat nopeudet, isommat väännöt ja raskaat kuormat edellyttävät parempaa koostumusta öljyltä, jotta voidaan pidentää ajoneuvon käyttöikää ja pienentää käyttökustannuksia. Myös huoltovälit ovat pidentyneet, ja siksi perusöljyt ja lisäaineet on valittava erittäin huolellisesti. Mobilube HD vastaa näihin kaikkiin haasteisiin.  Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Pidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Pidentää tiivisteiden käyttöikää

Erinomainen suoja kulumista vastaan pienillä nopeuksilla/suurella väännöllä.
Suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla, erityisesti raskaasti kuormitetuissa taka-akseleissa.

Parempi kuormankantokyky

Pienentää kunnossapitokustannuksia ja pidentää laitteen käyttöikää

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Vähentää kulumista ja pidentää osien käyttöikää

Tehokas voitelu matalissa lämpötiloissa

Helpottaa käynnistämistä

Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssa.

Vähentää vuotoja ja likaantumista.

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

 

- Raskaan kaluston akselit ja vetopyörästöt (API GL-5)

- Henkilöautot, kevyt ja raskas kuljetuskalusto ja hyötyajoneuvot

- Muu liikkuva kalusto rakennusteollisuudessa, kaivostoiminnassa, louhinnassa ja maataloudessa

- Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

MOBILUBE HD 80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

API GL-5

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MOBILUBE HD 80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

Luokitus

SAE 80W-90

SAE 85W-140

Brookfield-viskositeetti @ -12 °C, mPa.s, ASTM D2983

 

100000

Brookfield-viskositeetti @ -26 °C, mPa.s, ASTM D2983

120000

 

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

14,5

27,5

Leikkaantumiskestäyys (KRL 20h), mm2/s, CEC L-45-A-99

14

27

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

97

97

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.