MORGOIL Series Oils

Mobil industrial , Finland

Ensiluokkaisia kiertovoiteluöljyjä

 

Tuotekuvaus

MORGOIL® -sarjan öljyt ovat raskaan käytön kiertovoiteluöljyjä, jotka on erityisesti suunniteltu liukulaakereiden voiteluun Primetals Technologiesin valmistamissa valssaimissa. Ne sopivat erityisen hyvin järjestelmiin, joissa esiintyy paljon vettä, kuten tukivalssien laakereissa. Lisäksi MORGOIL-tuotteet täyttävät nopeaa vedenerottumista koskevan Morgan "super demulsibility" -voiteluöljyspesifikaation.

 MORGOIL®-sarjan öljyjen ensiluokkainen suorituskyky Primetals Technologiesien laitteistoissa perustuu niiden tasapainotettuun koostumukseen, mikä takaa erinomaisen vedenerottumisen jopa voimakkaasti vesikuormitetuissa olosuhteissa.  Niiden koostumus antaa tehokkaan suojan termistä hapettumista ja öljyn hajoamista vastaan, samalla kun ne suojaavat metallipintoja ruosteelta ja korroosiolta. MORGOIL -sarjan öljyjen korkea viskositeetti-indeksi varmistaa vahvan nestekalvon hydrodynaamisessa voitelussa jopa korkeissa lämpötiloissa.

 MORGOIL® -sarjan öljyt ehkäisevät emulsion ja sakan muodostumista ja auttavat pitämään kiertovoitelujärjestelmät ja suodattimet puhtaina. Kiinteät epäpuhtaudet erottuvat nopeasti, mikä helpottaa öljyn puhdistusta separaattorilla, suodatuksella tai laskeuttamalla. MORGOIL -sarjan öljyjä suositellaan sekä yksi- että kaksitankkisiin kiertovoitelujärjestelmiin.

 MORGOIL® -sarjan öljyissä käytetään samaa voiteluaineteknologiaa kuin Mobil Vacuoline 100 -sarjan öljyissä, joiden erinomaiseen suorituskykyyn Primetals Technologies -laitteistojen omistajat ympäri maailmaa luottavat.  MORGOIL® -sarjan öljyt ovat Primetals Technologiesien ensisijainen suositus valssaamolaitteistolleen, ja niiden tukena on Mobilin ja Primetals Technologiesien yhdistetty asiantuntemus ja tekninen kenttätuki.

 

Edut ja ominaisuudet

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Ensiluokkainen vedenerottuminen

Vesi ja epäpuhtaudet erottuvat nopeasti öljystä koko sen käyttöiän ajan, mikä vähentää laiteongelmia ja seisokkeja.

Hyvä hapettumiskestävyys

Pidentää öljyn käyttöikää ja vähentää öljynvaihtokustannuksia.

Pitää järjestelmät ja suodattimet puhtaina ja alentaa kunnossapitokustannuksia.

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Parannettu laitesuoja ja pidempi laitteiden käyttöikä

 

Käyttökohteet

MORGOIL® -sarjan öljyjä suositellaan ensisijaisesti metalliteollisuuden valssaimien voiteluun, mm.:

  • Valssaimien tukivalssien laakerit, etenkin laakerivoitelujärjestelmät, joissa käytetään yhtä tai kahta säiliötä.
  •  

    Muut täysvoidellut liukulaakerijärjestelmät ja vastaavat teollisuuden käyttökohteet, etenkin kun laakerit altistuvat suurille vesimäärille.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MORGOIL 150 OIL

MORGOIL 220 OIL

MORGOIL 320 OIL

MORGOIL 460 OIL

MORGOIL 680 OIL

ISO VG -luokitus

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Vedenerottuminen, emulsio, 52 °C, ei-EP -öljyt, ml, ASTM D2711(mod)

40

Vedenerottuminen, vapaata vettä, 52°C, ei-EP -öljyt, ml, ASTM D2711(mod)

40

36

39

41

Ominaispaino @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,91

Ominaispaino @ 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,89

0,9

0,9

Vedenerottuminen, aika 40/37/3 ml erottumiseen, 82°C, min, ASTM D1401

15

20

25

30

35

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

280

288

286

296

318

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,8

18,8

23,9

30,1

36,7

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D665

Läpäisee

Läpäisee

Läpäisee

Läpäisee

Läpäisee

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

11-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.