Primetals Flush Oil 32

Mobil industrial , Finland

Järjestelmän huuhteluöljy

Tuotekuvaus   PRIMETALS

Primetals Flush Oil 32 on matalaviskositeettinen huuhteluöljy kiertovoitelujärjestelmien nopeaan huuhteluun. Se on täysin yhteensopiva Morgan No Twist-, Morgoil- ja Primetals Gear -öljyjen kanssa.

 

Edut ja ominaisuudet

Primetals Flush Oil 32 erottuu nopeasti vedestä ja vastustaa tehokkaasti emulgointia. Se tarjoaa erinomaisen suojan ruostetta ja korroosiota vastaan ja erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet. Sen erinomaiset ilmanerottumisominaisuudet mahdollistavat öljyyn sekoittuneen ilman erottumisen, jolloin vältetään pumpun kavitointi.

Käytetään PT-menettelyohjeiden ja PT:n ja Mobilin kenttähenkilökunnan ohjeiden mukaan.

Primetals Flush Oil 32 on täysin yhteensopiva Primetals- ja Morgoil-voiteluaineiden kanssa, ja vaatii vain järjestelmän tyhjentämisen ennen uuden öljyn täyttöä.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Poistaa kevyen karstan ja sakan

Parempi järjestelmän puhtaus ja pidempi uuden öljyn käyttöikä

Pitkäkestoinen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Laitteiston pidempi käyttöikä, vähemmän huoltokuluja ja seisokkeja

 

Käyttökohteet

Käytetään poistamaan järjestelmään kertyneet epäpuhtaudet ja mahdollistamaan uuden voiteluaineen maksimaalinen käyttöikä.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

ISO VG -luokitus

32

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

31,0

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,5

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

102

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-18

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

218

Ominaispaino @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D665

LÄPÄISEE

Kupariliuska, korroosio, 3 h, 121 °C, luokitus, ASTM D130

1B

Vedenerottuminen, aika kunnes 3 ml emulsiota jäljellä, 54 °C, min, ASTM D1401

30

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

20

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 


Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

11-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.