Somentor™ EH ja EL -sarjat

Mobil industrial , Finland

View the Somentor E

Korkealuokkaisia täysin seostettuja kylmävalssausöljyjä

Tuotekuvaus

Somentor™ EH ja EL -sarjat ovat korkealuokkaisia täysin seostettuja kylmävalssausöljyjä, jotka on kehitetty korkealuokkaisista perusöljyistä ja huolellisesti valituista lisäaineista tehostamaan voitelua, kuormankantokykyä ja hapettumiskestävyyttä äärimmäisissä kylmävalssaustoiminnoissa. Somentor E -sarjan öljyt soveltuvat sekä rauta- että kirjometallien kylmävalssaukseen ja ne tarjoavat verratonta monipuolisuutta, mahdollistaen optimaalisen suorituskyvyn aineen ohennuksessa, valssausnopeudessa ja pinnan kirkkaudessa

 

Edut ja ominaisuudet

Somentor EH ja EL -sarjojen öljyt on kehitetty hiiliteräksestä, ruostumattomasta teräksestä, kuparista ja kupariseoksista valmistettujen tuotteiden laadukkaaseen kylmävalssaukseen. Tärkeimmät ominaisuudet ja edut ovat:

 • Erityiset kemialliset ominaisuudet mahdollistavat optimimaalisen suorituskyvyn saavutettavien pistosarjojen, valssaustehon ja kirkkauden osalta.
 • Erinomainen suodatettavuus mahdollistaa optimikäyttöiän saavuttamisen
 • Minimaalinen saippuanmuodostumistaipumus korkean kemiallisen ja hapettumiskestävyyden vuoksi
 • Matalan viskositeetin ja erinomaisen voitelevuuden ansiosta saavutetaan tehokkaat jäähdytysominaisuudet.
 • Korkea kemiallinen ja hapettumiskestävyys vähentävät lisäaineiden lisäystarvetta käytön aikana, mikä pidentää myös jäähdytysnesteen käyttöikää.
 • Seostamalla öljyjä täydentävillä tuotteilla, voidaan vastata täsmällisiin / entistä vaativampiin käyttövaatimuksiin.

 

Käyttökohteet

Somentor EH ja EL -sarjat tarjoavat tehokasta voitelua, jäähdytystä ja suodatettavuutta kaikissa valssaussovelluksissa, jopa ankarissa olosuhteissa. Näitä metallinmuokkausöljyjä suositellaan seuraaviin sovelluksiin:

 • Hiiliteräksen, ruostumattoman teräksen, kuparin ja kupariseosten kylmävalssaukseen
 • Soveltuu käytettäväksi neli- ja kuusivalsseille, 20 hi monivalsseille ja tandem-monivalsseille.
 • Somentor EL 45/EH 45:tä voidaan käyttää kompensoimaan Somentor EL 70/EH 70:n viskositeetin nousua käytön aikana
 • Somentor EL -sarja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kirkashehkutusprosesseissa
 • Somentor EH 70 soveltuu oikaisuvalssaukseen ja nauhan kiillotukseen
 • Somentor E -sarjan tuotteet soveltuvat käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä sekoittumisvaikutusten pienentämiseksi, riippuen pumpun soveltuvuudesta matalaviskositeettiöljyille.
 • Somentor E -sarjan öljyt soveltuvat käytettäväksi monivalssien tukilaakerijärjestelmissä, poikkeuksena Somentor EH 45

 

Tyypilliset ominaisuudet

Somentor EH -sarja    
LaatuEH 45EH 70EL 45EL 70
Ulkonäkö, visuaalinenKirkas ja läpikuultavaKirkas ja läpikuultavaKirkas ja läpikuultavaKirkas ja läpikuultava
Kinemaattinen viskositeetti, ASTM D 445    
mm/s @ 40°C4.27.534.27.3
mm/s @ 100C    
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-15-27-12-21
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92136158142158
Ominaispaino @15°C, kg/l, ASTM D 4052830857823851
Neutralointiluku, mgKOH/g‹0.05‹0.05‹0.05‹0.05
Saippuoitumisluku, mgKOH/g, ISO 6293303099

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Oy Esso ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi. 

Mobil- ja ExxonMobil-logot ja lentävän hevosen kuva, sekä Mobil sekä Somentor ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.