Unirex™ S 2

Mobil industrial , Finland

View Unirex S 2

Voitelurasva

Tuotekuvaus

Unirex™ S 2 on korkeiden lämpötilojen litiumkompleksirasva, joka perustuu alhaiseen haihtuvuuden omaavaan synteettiseen polyoliesteriöljyyn, ja jota on vahvistettu suorituskykyä parantavalla lisäaineistuksella. Se soveltuu ideaalisesti korkeiden lämpötilojen sovelluksiin, korkeimman suositellun käyttölämpötilan ollessa 200 °C / 392 °F ASTM D3336 -suorituskyvyn mukaan. Lisäksi tällä rasvalla on hyvä hapettumiskestävyys ja hyvät ruosteenesto-ominaisuudet.

 

Edut ja mahdolliset hyödyt

Unirex S 2 -rasva on kehitetty käytettäväksi erityisesti korkeiden lämpötilojen sovelluksissa, joissa mineraaliöljypohjaiset rasvat eivät anna riittävää suojaa. Esteripohjaisen öljyn haihtuvuus on alhainen korkeissa käyttölämpötiloissa. Tämä voi auttaa pidentämään rasvan käyttöikää perinteiseen mineraaliöljyrasvaan verrattuna. Unirex S 2 soveltuu käytettäväksi korkeiden lämpötilojen sovelluksissa, joissa usein toistuva jälkivoitelu ei ole käytännöllistä.

Tämä tuote tarjoaa seuraavat suorituskykyominaisuudet:

  • Ensiluokkainen suorituskyky korkeissa lämpötiloissa, ja parempi voitelevuus ja kulumissuoja kuin perinteisillä rasvoilla.
  • Perusöljyn alhainen haihtuvuus auttaa pidentämään voiteluaineen käyttöaikaa ja voi pidentää voiteluvälejä.
  • Korkein suositeltu käyttölämpötila on 200 °C / 392 °F ASTM D3336 High Temperature Life -suorituskykystandardin mukaan.

 

Käyttökohteet

Käyttöä koskevia huomautuksia: Unirex S 2 -rasvan esteripohjainen perusöljy ei ole yhteensopiva useiden yleisten tiivistemateriaalien kanssa. Se saattaa esimerkiksi aiheuttaa nitriilikumitiivisteiden pehmenemistä tai turpoamista. Suosittelemme ottamaan yhteyttä laitevalmistajaan tai ExxonMobil-edustajaan koskien tiivisteden yhteensopivuutta erityisissä käyttökohteissa.

ExxonMobil suosittelee Unirex S 2 -rasvaa vaativiin käyttökohteisiin, kuten:

  • Uunikuljettimien laakerit
  • Terästehtaiden valualtaiden laakerit
  • Lentokoneiden suihkumoottoreiden käynnistysmekanismin kytkinkokoonpanot
  • Kriittiset uunin laakerit lasikuidun valmistuksessa

 

Tyypilliset ominaisuudet

OminaisuudetUnirex S 2
NLGI-luokka2
Paksunnin Litiumkompleksi
Väri, visuaalinen oranssi/ruskea
Tunkeuma, vatkattuna, ASTM D 217, mm/10280
Tippumispiste, ASTM D 2265, °C280
Neljän kuulan koe, kuluminen, jäljen halkaisija, ASTM D 2266, mm0.60
Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445, cSt @ 40 °C  170
Öljyn erottuminen, ASTM D 1742, paino-% 3
Voiteluaineen käyttöikä 204 °C, ASTM D 3336, tuntia500
Ruosteenesto, ASTM D1743, luokitusLäpäisee
4-kuulan koe, hitsautumiskuorma, ASTM D 2596, kg160

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.