Mobil Super 3000 Formula G 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 on matalatuhkainen, erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn korkeissa ja matalissa käyttölämpötiloissa sekä pitkäkestoisen suojan moottorille. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

  • Auttaa säilyttämään dieselhiukkassuodattimien ja bensiinimoottoreiden katalysaattoreiden toimintatehon.
  • Suojaa moottoria kulumiselta ja sakan kertymiseltä
  • Parantaa polttoainetaloutta alhaisemman kitkan ansiosta
  • Soveltuu sekä bensiini- että dieselmoottoreilla varustettuihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

 

Käyttökohteet

Dexos2TM on vaatimuksena kaikissa 2010 vuosimallin uusissa GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet -mallien diesel- ja bensiinimoottoreissa. GM/Opelin suosituksen mukaan dexos2TM-spesifikaatio on taaksepäin yhteensopiva vanhempien GM/Opel-spesifikaatioiden kanssa (GM-LL-A-025 & GM-B-LL-025). Useimmissa GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel- ja bensiinimoottoreissa voidaan käyttää dexos2TM-moottoriöljyjä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
General Motors Service Filldexos2TM (license number GB2B0131015)

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 
Viskositeetti, ASTM D 445 
mm²/s @ 40 °C68
cSt/100 °C11,9
Tuhkapitoisuus, paino %, ASTM D 8740,8
Fosfori0,08
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92230
Ominaispaino, kg/l @15 °C, ASTM D 40520,85
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-36

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus- ja ExxonMobil-logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.