Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi Mercedes Benz (MB) -ajoneuvoissa, joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä (Long Life).

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 tarjoaa seuraavat edut ja ominaisuudet:

  • Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä
  • Tarjoaa erinomaisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa ja mahdollistaa helpon käynnistyksen talvella ja nopean öljynkierron moottorissa.
  • Soveltuu sekä bensiini- että eräisiin dieselmoottoreilla varustettuihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

 

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 on kehitetty täyttämään Mercedes Benzin vaatimat korkeimmat luokitukset. Öljy tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn niin alhaisissa kuin korkeissakin käyttölämpötiloissa sekä pitkäkestoisen moottorin suojan kulumista ja sakanmuodostusta vastaan.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

 

Mercedes Benz

MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Viskositeetti, ASTM D 445

 

mm²/s @ 40°C

72,4

mm²/s @ 100°C

12,2

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874

0,8

Fosfori, paino-%

0,08

Leimahduspiste, °C, ASTM D 92

212

Ominaispaino, kg/l @15 °C, ASTM D 4052

0,85

Jähmepiste, °C, ASTM D 97

-42

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva ja Mobil Super ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.