Mobil Delvac MX 15W-40

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Norway

Ekstra høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac MX 15W-40 er en ekstra høytytende, dieselmotorolje som leverer fremragende smøring i moderne dieselmotorer og bidrar til lang motorlevetid. Resultatet er at dette produktet oppfyller eller overgår nesten alle kravene til store europeiske og amerikanske motorprodusenter. Produktets ekstra høye ytelse er dokumentert under bruk i en rekke bransjer, på ulike bruksområder og i blandede vognparker.

Det har en avansert kjemisk sammensetning som gir fremragende ytelse i både moderne, krevende dieselmotorer med lave utslipp samt i eldre motorer som går på diesel med lavt eller høyt svovelinnhold. Mobil Delvac MX 15W-40 kombinerer høytytende baseoljer med et balansert tilsetningssystem for å gi god kontroll over oljefortykning forårsaket av sotdannelse og høye temperaturer, samt fremragende enestående bestandighet overfor oksidasjon, korrosjon høytemperaturavleiringer.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende motorer med lavt utslipp stiller betydelig høyere krav til motoroljene.  Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen og forsinket tenning krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering og flyktighet.  Mobil Delvac MX 15W-40 er sammensatt av høytytende baseoljer og et balansert tilsetningssystem som bidrar til optimal motorytelse i moderne diesel- og bensinmotorer samt eldre modeller. Nøkkelfordelene innbefatter:

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Høy varme- og oksidasjonsstabilitet

Mindre slamdannelse, avleiringer og viskositetsøkning

TBN-reserver

Kontroll med avleiringer og syrenøytralisering

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Slitasjebeskyttelse og viskositetskontroll

Avansert rense- og dispergeringsevne

Renere motorer og lengre levetid på komponenter

Forbedret sotbehandling

Forbedret viskositetskontroll og pumping av brukt olje

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Slitasjebeskyttelse ved oppstart

Komponentkompatibilitet

Lengre levetid for pakninger og forseglinger

Oppfyller de krevende spesifikasjonene til viktige OEM-er

Én motorolje for blandede vognparker

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

•  dieseldrevne sugemotorer og turboladede motorer fra ledende japanske, europeiske og amerikanske produsenter

• lett og tung transport på vei

• terrengvirksomhet, inklusive anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

• blandede vognparker

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MB-godkjennelse 228.3

MTU-oljekategori 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

AVTODISEL (YaMZ)YaMZ-6-12

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

ACEA B2

API CG-4

API CF-4

API CF

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Detroit 7SE 270 (4-TAKTS SYKLUS)

Mack EO-M

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

MAN M 3275-1

ACEA A2

ACEA E7

 

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

CATERPILLAR ECF-2

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

ISUZU DEO (m/u DPD-utstyrte kjøretøy)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Grad

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,88

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

106

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

Totalt basetall, mgKOH/g, ASTM D2896

10

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

140

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.