Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Et smøremiddel for gir med overlegen ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 er et helsyntetisk smøremiddel for tunge manuelle girkasser som er utviklet for å imøtekomme strenge krav. Anbefales til helårssmøring av manuelle girkasser i lett til tungt utstyr som brukes på og utenfor motorveien i en rekke miljøer. Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 benytter den nyeste teknologien for smøring basert på syntetiske baseoljer og et avansert tilsetningssystem, noe som gir betydelige fordeler i forhold til konvensjonelle giroljer. Dette avanserte tilsetningssystemet gir enestående ytelse ved høye temperaturer med optimalisert beskyttelse mot oksidasjon, slitasje og korrosjon. På grunn av en høy viskositetsindeks og en blanding av syntetiske baseoljer, gir dette sterkere filmstyrke ved høyere temperaturer enn vanlige oljer. Denne teknologien sikrer også effektiv smøring ved ekstremt lave temperaturer. Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 anbefales for bruk i manuelle girkasser bortsett fra hypoidgir.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har forbedret ytelsen betraktelig for tunge lastebiler når det gjelder last, hastighet, kontroll og pålitelighet gjennom innovativt design av drivlinjer.  Denne utviklingen har endret og økt kravene til oljer som brukes i drivlinjer for å gi høyere ytelse med lengre oljeskiftintervaller. For tunge girkasser er friksjonskontroll, slitasjebeskyttelse, varmestabilitet, skjærstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse i tillegg til pakningsbeskyttelse funksjoner som må være korrekt balansert. Dette vil kunne gi forlenget levetid for girkasser med synkronisering, jevne girskift, økt effektivitet og høyere belastningskapasitet på en rekke bruksområder og i ulike driftsmiljøer. De viktigste fordelene med Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 omfatter:

Fordeler sammenlignet med vanlige mineraloljer for girkasser:

 

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende belastbarhet, slitasjebeskyttelse og ytelse under ekstremt trykk (EP)

Bidrar til å beskytte mot slitasje under tøffe forhold gjennomhele girkassens levetid.

Enestående beskyttelse mot avleiringer

Bidrar til lang pakningslevetid og lengre oljeskift- og serviceintervaller.

Høy beskyttelse mot korrosjon av kopper og kopperlegeringer

Bidrar til å beskytte og forlenge levetiden til synkroniseringer, samt til bedre ytelse ved girskift.

Optimalisert varme- og oksidasjonsbeskyttelse

Bidrar til lengre oljeskiftintervaller og kontroll over vedlikeholdskostnader.

Fremragende skjærstabilitet

Bidrar til å opprettholde viskositeten og filmstyrken, som girbedre slitasjebeskyttelse ved krevende drift.

Fremragende flyteevne ved lave temperaturer

Bidrar til raskere oppstart, enkle girskift og redusert slitasje ved oppstart i lave temperaturer.

Gir lengre oljeskift- og serviceintervaller

Bidrar til å redusere driftskostnader og gi bedre produktivitet.

Optimaliserte og stabile friksjonsegenskaper

Bidrar til smidige og hurtige girskift.

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  Tungt belastede manuelle girkasser, spesielt de som krever en Volvo 97307- eller 97318-oljetype (se anbefalinger i brukerhåndboken)

     •  Lett og tung lastebiltransport samt busser på motorveier

     •  Bruksområder i regioner med svært lave vintertemperaturer

     •  Bruksområder som krever lengre serviceintervaller og garantier

     •  Brukes sammen med Mobil Delvac syntetisk girolje i bakaksler for maksimal drivlinjeeffektivitet og forbedret drivstofføkonomi

     •  IKKE egnet for hypoidgir i differensialer og sluttdrev, hverken for etterfylling eller påfylling, hvor smøremidler av typen API service GL-5 eller MIL-PRF-2105E er spesifisert i brukerhåndboken.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

MAN 341 type E4

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-80

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

242

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

54

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

152

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.