Mobilith SHC™ PM

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilith SHC™ PM er smørefett med overlegen ytelse som er spesielt utviklet for bruk under høy belastning i papirmaskiner, inkludert ved ekstremt høye temperaturer og med ulike vannkvaliteter. Mobilith SHC PM kombinerer de unike egenskapene til en syntetisk baseolje med egenskapene til en litiumkompleksfortykker av høy kvalitet. Den syntetiske baseoljen er voksfri og gir utmerket pumpbarhet ved lave temperaturer og lavt start- og driftsmoment sammenlignet med andre ikke-syntetiske oljeprodukter med samme viskositet. Baseoljens høye viskositetsindeks sikrer utmerket smørefilmbeskyttelse ved høy temperatur.  Fortykkeren, som er basert på et litiumkompleks, bidrar med utmerket vedheft, strukturstabilitet og vannbestandighet. Disse egenskapene kompletteres av et spesielt tilsetningssystem som gir rust- og korrosjonsbestandighet, slitasjebeskyttelse og varme-/oksidasjonsbeskyttelse, og sørger for bedre vannbestandighet. Mobilith SHC PM 220 og Mobilith SHC PM 460 er begge fett av NLGI-klasse 1.5 med baseoljeviskositeter på henholdsvis ISO VG 220 og 460.

 

Mobilith SHC PM er egnet for de mest kritiske rullelagrene i papirmaskiner. Fettet gir enestående beskyttelse mot rust og korrosjon fra surt og basisk vann, noe som gjør det ideelt til våtenden på papirmaskiner. Baseoljens lave flyktighet og utmerkede oksidasjonsstabilitet sikrer utmerket ytelse ved de høye temperaturene som er typiske under tørre driftsforhold.

 

Mobilith SHC PM-serien har blitt den foretrukne teknologien ved mange papirfabrikker over hele verden. Det gode ryktet er basert på eksepsjonell kvalitet, pålitelighet og fettenes dokumenterte bruksfordeler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil SHC-oljene og -smørefettene er anerkjent og verdsatt for sin innovasjon og enestående ytelse. Mobilith SHC-serien er et eksempel på hvordan vi benytter avansert teknologi til å utvikle enestående produkter. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobilith SHC PM har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister hos ledende produsenter av papirmaskiner, for å sikre at produktene våre gir eksepsjonell ytelse på stadig nye, krevende områder.

Vårt samarbeid med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser den usedvanlig gode ytelsen til Mobilith SHC PM. Disse fordelene omfatter utmerket bestandighet mot surt og basisk vann, forbedret lagerbeskyttelse og lagerlevetid, et bredt brukstemperaturområde og lenger levetid på fettet.

For å takle den høye varmepåkjenningen, har våre forskere valgt å bruke patenterte syntetiske baseoljer til produktene i Mobilith SHC-serien. Våre forskere utviklet en høytytende, litiumkompleksbasert fortykkerteknologi og brukte spesielle tilsetninger for å forbedre fettene i Mobilith SHC-serien, og på denne måten tilfredsstille behovene til moderne og fremtidige papirmaskiner. Mobilith SHC PM gir følgende egenskaper og fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Enestående ytelse ved høye og lave temperaturer

Bredt brukstemperaturområde fra -40 ºC til 150 ºC, og utmerket beskyttelse ved høye temperaturer samt lavt moment og enkel oppstart ved lave temperaturer

Utmerket beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon, inkludert surt vann

Redusert nedetid og vedlikeholdskostnader på grunn av redusert slitasje, rust og korrosjon, selv i miljøer med surt og basisk vann

Utmerket strukturstabilitet og oksidasjonsbestandighet

Forlenget levetid på fettet med lengre intervaller mellom hver ettersmøring og lengre levetid på lagre

Utmerket slitasjebeskyttelse ved høy belastning, lave hastigheter og høye temperaturer

Enestående beskyttelse av saktegående, tungt belastede lagre med forlenget levetid

Enestående strukturstabilitet ved vannkontaminering

Opprettholder utmerket ytelse i ugjestmilde, fuktige miljøer

Lav flyktighet

Bidrar til å motvirke viskositetsøkning ved høye temperaturer for å maksimere ettersmøringsintervaller og levetiden på lagre

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Selv om Mobilith SHC PM er forenlig med de fleste mineraloljebaserte produkter, kan blanding redusere ytelsen. Det anbefales derfor å rengjøre systemet nøye før bytte til et Mobilith SHC PM-fett for å få maksimale ytelsesfordeler. Dersom det ikke er mulig å ta systemet fra hverandre for rengjøring før bytte av produkt, anbefales det på det sterkeste å gjennomføre en grundig spyling og hyppige ettersmøringsintervaller. Kontakt din lokale ExxonMobil Lube Engineer for råd på dette området.

 

Mobilith SHC PM anbefales til utsatte rullelagre i papirmaskiner. Disse inkluderer:

     •  lagre i våtenden på papirmaskiner

     •  tungt belastede lagre i presspartiet

     •  høytemperaturlagre i filtvalser og kalandere

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

PM 220

PM 460

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

PM 220

PM 460

Klasse

NLGI 1.5

NLGI 1.5

Fortykker

Litiumkompleks

Litiumkompleks

Farge, visuell

Offwhite

Offwhite

Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048

1A

1A

Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743

PASS

PASS

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

275

275

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596

250

250

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

Oljeutskilling, 0,25 psi, 24 timer ved 25 °C, wt%, ASTM D1742

3

3

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

305

305

Rullestabilitet, penetrasjonsforandring, 0,1 mm, ASTM D1831

-5 til +5

-5 til +5

SKF Emcor-rusttest, surt vann, lager 1, ASTM D6138

0

0

SKF Emcor-rusttest, surt vann, lager 2, ASTM D6138

0

0

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 1, ASTM D6138

0

0

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, lager 2, ASTM D6138

0

0

Timken OK last, lb, ASTM D2509

65

65

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

30,3

55,6

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

220

460

Viskositetsindeks, ASTM D2270

179

188

Vannvasking, tap ved 79 ºC, wt%, ASTM D1264

2

3

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.