Mobilux™ EP-serien

Mobil grease , Norway

Smøreolje

Produktbeskrivelse

Mobilux EP 0, 1 og 2 er en serie med industrismørefett til generelt bruk. Disse smørefettene av litiumhydroksylstearat er utviklet for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannutvasking De er tilgjengelige i ulike NLGI-grader fra 0 til 2, med baseoljeviskositetene ISO VG 150.

 

Mobilux EP 0, 1 og 2 smørefett anbefales til de fleste typer industribruk, inkludert krevende bruksområder hvor det er høyt enhetstrykk eller støtbelastning. Disse smørefettene gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon og motstår vannvasking som gjør dem spesielt egnet for utstyr som drives i miljøer med fuktige eller våte forhold. Mobilux EP 0 og 1 er egnet for sentraliserte systemer. Mobilux EP 2 er smørefett til generelt bruk. Smørefettets anbefalte driftstemperaturområde er fra -20 til 130 °C, men de kan brukes ved høyere temperaturer hvis smørehyppigheten økes tilsvarende.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilux EP-smørefett har en lang historie med dokumentert ytelse, og har vist enestående resultater kontra konkurrerende produkter når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, pumpbarhet ved lave temperaturer og levetid ved høye temperaturer. En Timken OK-belastning på 40 lb viser smøremidlenes belastbarhet og evne til å tåle ekstreme trykk.

•  Redusert slitasje under tung og sjokkbelastning samt vibrasjon, for god utstyrspålitelighet og -tilgjengelighet

• Beskyttelse mot rust og korrosjon, samt motstand mot vannutvasking for beskyttelse av utstyr og god smøring selv i nærvær av vann

• Mulighet for lengre levetid i våte miljøer for reduserte lagerkostnader og uventet driftsstans

•  Gode pumpeegenskaper i sentraliserte systemer (Mobilux EP 0 og 1)

 

Bruksområder

     •  Mobilux EP 0 og EP 1 har god pumpeevne ved lav temperatur, og er egnet for bruk i sentrale smøresystemer og på andre bruksområder hvor det kreves god ytelse ved lav temperatur.

     •  Mobilux EP 2 anbefales for universalsmøring i glide- og radiallagre, fôringer og bolter under normale driftsforhold.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20

 

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20

 

 

X

DIN 51826: 2005-01 GP0G-10

X

 

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

Klasse

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

Fortykker

Litium

Litium

Litium

Kobberkorrosjon, 24 timer, 100 °C, klassifisering, ASTM D4048

1A

1A

1A

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

190

190

190

Firekuletest, ekstremt trykk, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596

250

250

250

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

370

325

280

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

Timken OK last, lb, ASTM D2509

40

40

40

Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

14,8

14,8

14,8

Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445

160

160

160

Viskositetsindeks, ASTM D2270

91

91

91

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.